تیره سار-sturnidae

تیره سار-sturnidae(تعداد گونه ها :3)

پرندگانی هستند خیلی اجتماعی و بسیار پر سروصدا که اغلب صدای پرندگان دیگر را تقلید می کنند  جثه پر ، دم کوتاه و منقار دراز و نوک‌تیز دارند .

پروازشان سریع و مستقیم است ، نر و ماده آنها همشکل است ، در میان سوراخ‌ها لانه می سازند .

پرندگانی همه‌چیز خوار هستند .

مرغ مینا - 3.8 out of 5 based on 13 votes

اندازه مینا 23 سانتی‌ متر است؛ سرش سیاه و کمی کاکل‌دار است ، گردن و قسمت بالای سینه‌اش خاکستری پررنگ و بقیه پروبالش ، بیشتر قهوه‌ای شرابی است که در سطح پشتی تیره‌تر و در سطح شکمی کمرنگ‌تر می باشد .
قسمت پایین شکم و پوشپرهای زیر دم آن سفید است ، شاهپرهای نخستین خارجی آن قهوه‌ای تیره و در قاعده  آنها یک لکه بزرگ سفید دیده می شود . دمش تقریبا سیاه و در انتها کاملا گرد است و تمام شاهپرهای آن نوک سفید دارد ، بجز یک جفت شاهپر وسطی .
منقار ، چشم و زایده پایین و بالای چشم ، زرد روشن است . معمولا جفت‌جفت یا به صورت گروه‌های کوچک دیده می شود . مرغ مینا رفتاری شبیه سار از خود نشان می دهد و در عین حال پرنده‌ای است رام و بی‌باک .!

اطلاعات بیشتر در مورد: مرغ مینا
سار - 5.0 out of 5 based on 3 votes


21 سانتی‌متر ؛ پرنده‌ای است با جلای سبز برنزی و ارغوانی که دم کوتاه ، بال‌های نوک‌تیز و منقار دراز نوک‌تیز دارد . پروبالش در زمستان پر از خال است ، بخصوص در پرنده ماده . پرنده نابالغ قهوه‌ای رنگ است با گلوی تقریبا سفید . منقار پرنده بالغ در زمیستان تیره‌رنگ و در بهار زرد لیمویی است .

پرنده‌ای است پر سروصدا و خودنما ، پروازش سریع و مستقیم است و گاهی بالبازروی می کند

به‌طور دسته‌جمعی ، تغذیه و استراحت می کند . در پائیز و زمستان ، هنگام غروب ، به‌صورت گله‌های بزرگ در ساختمان‌ها ، جنگل‌ها و یا نیزارها دور هم جمع می شوند و سروصدا راه می‌اندازند .

اطلاعات بیشتر در مورد: سار
سار صورتی - 3.8 out of 5 based on 4 votes

21 سانتی‌متر ؛ شکل ظاهری و حرکاتش شبیه سار معمولی است ، گرچه پرواز آنها مختصری با هم تفاوت دارد ، پروبالش صورتی است با سر ، گردن ، بال‌ها و دم سیاه براق و کاکل مشخص ، منقار زرد نارنجی ( در زمستان قهوه‌ای ) و پاهایش صورتی است . پرنده نابالغ قهوه‌ای خاکی است ، با بال‌ها و دم پررنگتر ، بدون کاکل و کمرنگ‌تر از نابالغ سار ( حتی در حال پرواز ) ، نشانه دیگر تشخیص این پرنده ، منقار زردرنگ آن است . پرنده‌ای است اجتماعی ، حتی در هنگام لانه‌سازی . اغلب همراه سار دیده می شود ، بخصوص هنگامیکه در اطراف گله‌های گاو ، مشغول تغذیه است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سار صورتی

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران