راسته درنا-gruiformes

راسته درنا-gruiformes(تعداد گونه ها :14)

پرندگانی عمدتا  بزرگ با گردن و پاهای نسبتا  یا کاملا دراز  که در مزارع و علفزار ها ، تالابها  زندگی  می کنند  بخشی از این راسته مهاجر  و  بخشی دیگر بومی هستند

تیره درنا-gruidae(تعداد گونه ها :3)

تیره درنا-gruidae

 این تیره پرندگان بزرگ با پاها و گردن دراز؛ دم نسبتا کوتاه و سازگار با خشکی و آب را در بر می گیرد. منقار این پرندگان سخت و کشیده و اندکی بلند (نه به اندازه ی حواصیل ها) و رنگ پر و بالشان عموما ترکیبی از رنگ های خاکستری سیاه وسفید است. پروازشان قوی و مستقیم به صورت «V» است که در این حالت پاها، سر و گردن کشیده و خارج از بدن قرار می‌گیرد. روی زمین اشیانه می سازند و بجز فصل تولید مثل به صورت گروهی دیده می شوند.‌

مشاهده گونه های این تیره

تیره یلوه-rallidae(تعداد گونه ها :8)

تیره یلوه-rallidae

پرندگانی هستند باتلاقی که به خوبی شنا می کنند اغلب خود را از انظار مخفی می سازند و بیشتر صدایشان شنیده می شود تا اینکه دیده شوند.
بال‌هائی کوتاه و گرد دارند ، دمشان کوتاه است و اغلب آنرا بالا نگه می دارند.
پرواز آنها معمولا کوتاه مدت است و در این حالت پاها و پنجه‌های بلندشان آویزان قرار می گیرد
در این تیره چنگرها پرجثه‌ترند با سری نسبتا کوچک و پنجه‌های بلند که متناسب با راه رفتن روی گیاهان آبزی است
هنگام شنا اغلب سر خود را تکان می دهند . نر و ماده آنها معمولا همشکل است و بیشتر آنها تک‌زی هستند
روی زمین یا در نیزارها آشیانه می سازند . از مواد مختلف حیوانی و گیاهی برای تغذیه استفاده می کنند

مشاهده گونه های این تیره

تیره هوبره-otididae(تعداد گونه ها :3)

تیره هوبره-otididae

پرندگانی هستند خشک‌زی که بیشتر در دشت های پر علف و زمین های زراعتی وسیع دیده می شوند
گردن و پاهایشان دراز است و بالهای پهنی دارند . منقارشان کلفت و نسبتا پهن است .
آرام و با گردنی کشیده راه می روند ، اغلب خود را از انظار مخفی می سازند
و به محض احساس خطر قوز می کنند و یا به سرعت می دوند و کمتر پرواز می کنند .
خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعی دیده می شوند .
نر و ماده آنها همشکل نیست . روی زمین آشیانه می سازند و همه چیز خوارند .

مشاهده گونه های این تیره
  • درناسانان-gruiformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران