راسته لک لک-ciconiiformes

راسته لک لک-ciconiiformes(تعداد گونه ها :21)

 این راسته، 5 تیره را در بر می گیرد، که در ایران، چهار تیره ی آن یافت می شود. پرندگانی آبزی بوده و در اندازه های متوسط تا بسیار بزرگ دیده می شوند.
لک لک ها پرنده‌های  بزرگ، با پاها و گردن دراز و منقار بلند و راست می‌باشد که آهسته به پرواز در می‌آیند ودرحال پرواز پاها و گردن را کشیده و اندک رو به پائین نگه می‌دارند. آرام و کند راه می‌روند. روی درخت‌ها، صخره‌ها یا ساختمان‌ها آشیانه می‌سازند.

تیره حواصیل-ardeidae(تعداد گونه ها :13)

تیره حواصیل-ardeidae

پرندگانی آبچر با پاهای بلند و گردن دراز که منقاری نوک‌تیز و نسبتا طویل دارند
در پرواز گردن خود را روی شانه‌ها جمع می کنند . بال‌های پهن و گرد و دمی نسبتا کوتاه دارند .
روی سر ، شانه و یا گردن بعضی از آنها پرهای زینتی بلندی دیده می شود ، منقار و پاهای آنها در فصل زادوولد تغییر رنگ می دهد ، نر و ماده آنها همشکل است ( جز در بوتیمار کوچک ) بطور دسته‌جمعی روی درخت‌ها یا در نیزارها آشیانه می
سازند . از ماهی‌ها ، دوزیستان ، خزندگان ، سخت‌پوستان ، حشرات ، جوندگان و حتی جوجه‌های پرندگان تغذیه می کنند
  این تیره، 64 گونه دارد و در 15 جنس. البته در این باره، نظریا پرنده شناسان اندکی با یکدیگر متفاوت است. منقاری نوک تیز و بال های پهن و گردی دارند و هنگام پرواز گردن را روی شانه جمع می کنند. دمشان نسبتا کوتاه است نر و ماده همشکل اند. در فصل تولید مثل منقار و پاها تغییر رنگ پیدا می کند. به تغذیه در آب های کم عمق خو گرفته وعمدتا ا زماهی، دوزیستان،نرم تنان، سخت پوستان، حشرات وگاهی نیز از جوندگان کوچک وجوجه ی سایر پرندگان تغذیه می کنند. لک لک ها، کفچه نوک، اکراس ها و درناها، هنگام پرواز، پاها و گردنشان را به حالت کشیده نگه می دارند. زیستگاهشان عمدتا د رمناطق حاره و نیمه حاره است و در قطب ا یافت نمی شوند. در نواحی ساحلی، تالاب های کم عمق و حاشیه ی رودخانه ها به سر برده و به طور گروهی، روی درخت ها یا نیزارها آشیانه می سازند.

مشاهده گونه های این تیره

تیره لک لک-ciconiidae(تعداد گونه ها :3)

تیره لک لک-ciconiidae

پرندگانی بزرگ با پاها و گردن دراز و منقار بلند و راست که آهسته و با احتیاط پرواز می کنند
و در حال پرواز پاها و گردن را کشیده و اندکی رو به پایین نگه میدارند .
آرام و با تانی راه می روند ، نر و ماده آنها همشکل است و روی درخت‌ها ، صخره‌ها و یا ساختمان‌ها آشیانه می سازند . بیشتر از ماهی ها ، دو زیستان ، حشرات ، حلزون‌ها و لاشه حیوانات تغذیه می کنند .

مشاهده گونه های این تیره

تیره اکراس-threskiornithidae(تعداد گونه ها :3)

تیره اکراس-threskiornithidae

از نظر شکل ظاهری به حواصیل‌های کوچک و لک‌لک‌ها شباهت دارند ، ولی منقار دراز آنها خمیده یا پهن و کفگیر مانند است . در پرواز گردن خود را کشیده نگاهمیدارند ، و بدین ترتیب از حواصیل‌ها تشخیص داده می شوند . نر و ماده آنها همشکل است ، معمولا پرندگانی اجتماعی هستند و در نیزارها ، بوته زارها یا روی درخت‌ها آشیانه می سازند . از ماهی‌ها ، سخت‌پوستان ، خزندگان ، حشرات ، دانه بعضی غلات و مواد گیاهی دیگر تغذیه می کنند .
  این تیره، 30 گونه را در 2 گروه تشکیل می دهد که خود این دو گروه متعلق به دو زیر تیره: اکراس ها و کفچه نوک ها، هستند. در ایران 3 گونه از این پرنده یافت می شود. عمدتا حول و حوش غرب پاله آرکتیک به سر می برند. بدنی کشیده ومنقاری بلند دارند. نرها بزرگتر از ماده ها ، اما همشکل اند. با لهایشان نسبتا بلند و پهن است و هنگام پرواز، با بال زدن های محکم و گردن کشیده از حواصیل ها متمایز می شوند. در ینزارها، بوته زارها و روی درختان آشیانه ساخته وعمدتا از ماهی، سخت پوستان، خزندگان ، حشرات، دانه ی غلات و مواد گیاهی تغدیه می کنند.

مشاهده گونه های این تیره

تیره فلامینگو-phoenicopteridae(تعداد گونه ها :2)

تیره فلامینگو-phoenicopteridae

  این تیره، پرندگانی کنار اب چرند و پاها و گردن دارزی دارند. منقارشان شکل خاص دارد و به پایین برگشته است. به رنگ های زیبای صورتی مایل به قرمز و سفید دیده می شوند و پاهایشان قرمز رنگ است. جوان ها به رنگ دودی چرکی با پاهای قهوه ای تیره مشاهده می شوند. این پرندگان در زیستگاه های ساحلی، دریاچه ها ی نمک، سواحل گلی و باتلاقی تولید مثل می کنند.

مشاهده گونه های این تیره
  • لک لک سانان-ciconiiformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران