تیره اکراس-threskiornithidae

تیره اکراس-threskiornithidae(تعداد گونه ها :3)

از نظر شکل ظاهری به حواصیل‌های کوچک و لک‌لک‌ها شباهت دارند ، ولی منقار دراز آنها خمیده یا پهن و کفگیر مانند است . در پرواز گردن خود را کشیده نگاهمیدارند ، و بدین ترتیب از حواصیل‌ها تشخیص داده می شوند . نر و ماده آنها همشکل است ، معمولا پرندگانی اجتماعی هستند و در نیزارها ، بوته زارها یا روی درخت‌ها آشیانه می سازند . از ماهی‌ها ، سخت‌پوستان ، خزندگان ، حشرات ، دانه بعضی غلات و مواد گیاهی دیگر تغذیه می کنند .
  این تیره، 30 گونه را در 2 گروه تشکیل می دهد که خود این دو گروه متعلق به دو زیر تیره: اکراس ها و کفچه نوک ها، هستند. در ایران 3 گونه از این پرنده یافت می شود. عمدتا حول و حوش غرب پاله آرکتیک به سر می برند. بدنی کشیده ومنقاری بلند دارند. نرها بزرگتر از ماده ها ، اما همشکل اند. با لهایشان نسبتا بلند و پهن است و هنگام پرواز، با بال زدن های محکم و گردن کشیده از حواصیل ها متمایز می شوند. در ینزارها، بوته زارها و روی درختان آشیانه ساخته وعمدتا از ماهی، سخت پوستان، خزندگان ، حشرات، دانه ی غلات و مواد گیاهی تغدیه می کنند.

اکراس آفریقایی  65 سانتی متر طول دارد و با پر و بال سفید و سیاه بدون پر، از سایر اکراس ها متمایز است. انتهای پرهای شانه و شاهپرهای ثانویه اش بلند و به رنگ سیاه مایل به بنفش است؛ که شبیه دم سیاهی به نظر می آید. منقارش دراز و رو به پایین است و پاهای سیاه رنگی دارد. هنگام پرواز د رحاشیه ی بال ها و در نوک شاهپرهایش لکه های سیاهی دیده می شود. در پرنده ی نابالغ ، سر و گردن ، از پرهای سیاه و سفید پوشیده شده، اما فاقد دنباله ی سیاه پرهای شانه و شاهپرهای ثانویه است. پروازش سنگین است.

اطلاعات بیشتر در مورد: اکراس آفریقایی
اکراس سیاه - 4.5 out of 5 based on 2 votes

اکراس سیاه 55 سانتی‌متر است ؛ پرنده‌ای است با منقار خمیده و پاهای بلند که از دور تقریبا سیاه یکدست بنظر می آید ، ولی از نزدیک پر و بال آن قهوه‌ای نایل به زرشکی است و بال‌ها و دمش جلای سبز و برنزی دارد . پرنده نابالغ به رنگ قهوه‌ای تیره و در سطح شکمی کمرنگ‌تر است . در حال پرواز به وسیله بدن باریک ، بال‌های بلند و نوک گرد ، گردن و پاهای کشیده مشخص می شود . سریع و کم‌دامنه بال می زند و گهگاهی بالبازروی می کند ، در این صورت ممکن است با  باکلان کوچک اشتباه شود . به راحتی بر روی درخت می نشیند .

اطلاعات بیشتر در مورد: اکراس سیاه
کفچه نوک اوراسیایی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

اندازه کفچه نوک 85 سانتی‌متر است؛ به آسانی از روی پر و بال سفید و منقار دراز کفگیر مانندش شناخته می شود . پرنده بالغ معمولا یک لکه زرد اخرائی کمرنگ در قاعدع گردن ، و تابستان‌ها کاکلی دم اسب مانند و آویزان دارد . پاها و منقارش سیاه است ، بجز نوک منقار که زرد می باشد . در پرنده نابالغ نوک بال‌ها سیاه ، منقار صورتی مایل به خاکستری ، پاها زرد رنگ و یا مایل به خاکستری است ، کاکل و لکه زرد قاعده گردن را ندارد . پرواز کفچه نوک منظم و آهسته است ، ‌و در این حالت گردن کشیده و منقار کفگیر مانندش ، آنرا از پرندگان سفید رنگ حواصیل مانند متمایز می سازد . گاهی بالبازروی و بالباز اوج‌گیری می کند . گله‌های آن در یک خط پرواز می کنند .

اطلاعات بیشتر در مورد: کفچه نوک اوراسیایی

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران