راسته ماکیان-galliformes

راسته ماکیان-galliformes(تعداد گونه ها :10)

ماکیان‌ها پرندگانی هستند خشک‌زی با پاهای بدون پر و اغلب دارای سیخک بالهای کوتاه و گردی دارند و پروازشان پرصدا و مستقیم است

قرقاول‌ها معمولا بزرگترند و دم درازتری دارند ، کبک ها و دراج‌ها متوسط و بلدرچین‌ها خیلی کوچک هستند با بدنی گردتر و دم خیلی کوتاه ، در بعضی گونه‌ها نر و ماده همشکل است ، معمولا پرندگانی اجتماعی هستند  از دانه‌های غلات ، میوه‌های انگوری ، حشرات ، کرم‌ها و غیره تغذیه می کنند .

تیره سیاه خروس-tetraonidae(تعداد گونه ها :1)

تیره سیاه خروس-tetraonidae

از تیره سیاه خروس تنها یک گونه در ایران زندگی می کند.
سیاه خروس پرنده ای است که در کوههای جنگلی و نیمه جنگلی قفقاز و ترکیه زندگی میکند و جنوبی ترین محل پراکندگی آن کوههایی در منطقه ی حفاظت شده ی ارسباران است. این پرنده ی زیبا که در ترکی قره خروس نامیده می شود به رغم وجود گونه مشابه به نام سیاه خروس قفقازی به دلیل خلوص بالای خود از شهرت جهانی برخوردار است.

 

مشاهده گونه های این تیره

تیره ماکیان-phasianidae(تعداد گونه ها :8)

تیره ماکیان-phasianidae

ماکیان‌ها پرندگانی هستند خشک‌زی با پاهای بدون پر و اغلب دارای سیخک بالهای کوتاه و گردی دارند و پروازشان پرصدا و مستقیم است

قرقاول‌ها معمولا بزرگترند و دم درازتری دارند ، کبک ها و دراج‌ها متوسط و بلدرچین‌ها خیلی کوچک هستند با بدنی گردتر و دم خیلی کوتاه ، در بعضی گونه‌ها نر و ماده همشکل است ، معمولا پرندگانی اجتماعی هستند  از دانه‌های غلات ، میوه‌های انگوری ، حشرات ، کرم‌ها و غیره تغذیه می کنند .

مشاهده گونه های این تیره

تیره بلدرچین بوته ای-turnicidae(تعداد گونه ها :1)

تیره بلدرچین بوته ای-turnicidae

پرنده کوچکی است مشابه بلدرچین ، وجود آن را در جنوب بلوچستان و شمال شرقی ایران گزارش کرده اند . در سالهای اخیر فقط یک گزارش مبنی بر وجود آن در خراسان دریافت شده است .   این پرنده به شدت در خطر انقراض می باشد.

مشاهده گونه های این تیره
  • ماکیان سانان-galliformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران