راسته کشیم-podicipediformes

راسته کشیم-podicipediformes(تعداد گونه ها :5)

پرندگانی آبزی هستند با بالهای کوچک و نوک تیز مانند غواص ها پاهایشان در انتهای بدن و  مناسب برای  شنا و  غوطه ور شدن است که غالبا  طرز فرار کشیم در  مواجهه با خطر  نیز  هست  . کمتر  پرواز میکنند ولی پروازشان  محکم  و سریع است . کوچکی دم  آنها را بی دم می نمایاند . نوک تیز و قلمی دارند . دارای پرهای پر پشت و ابریشم مانند هستند .
 نر و  ماده  هم  شکل اند . غذای  اصلی آنها  ماهی . سخت پوست و نرم تن است . در آبهای سواحل شمالی دیده می شوند .

تیره کشیم-podicipedidae(تعداد گونه ها :5)

تیره کشیم-podicipedidae

پرندگانی منحصرا آب‌زی که غواصان ماهری هستند و کمتر پرواز می کنند ، بر خلاف غواص‌ها پاهایشان پرده ندارد ولی انگشتان پا در طرفین پره‌دار است و با زندگی آبی سازش کامل نشان می دهند .
پاهای آنها کوتاه و در قسمت عقب سطح شکمی قرار دارد . بال‌های کوتاه و دم تحلیل رفته‌ای دارند ، به‌طوری که بی دم بنظر می آیند ، هنگام پرواز سر خود را پایین نگه میدارند .
نر و ماده آنها همشکل است . روی توده‌های گیاهان شناور در آب آشیانه می سازند ، از ماهی‌های کوچک ، سخت‌پوستان ، نرم تنان ، حشرات و بعضی گیاهان آب‌زی تغذیه می کنند .

این تیره، 20 گونه دارد که 5 گونه ی آن در ایران یافت می شود. کشیمیان از غوصیان کوچکتر و در شناگری و غواصی در آب مهارت بسزایی دراند. بیشتر به داخل آب شیرجه می روند و کمتر پرواز می کنند. کشیمیان پرواز ضعیفی دارند، که ابتدا با دویدن روی آب آغاز می شود، سپس برخاسته و در حالی که سر و گردن را به سمت جلو واندکی پایین تر از بدن نگه داشته اند، در ارتفاع پایین پرواز می کنند. پاها نیم پرده و فاقد دم است..

مشاهده گونه های این تیره

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران