راسته آبچلیک-charadriiformes

راسته آبچلیک-charadriiformes(تعداد گونه ها :66)

این راسته از پرندگان کنار آبزی، در اندازه و اشکال متنوع، با ویژگی های زیستی متفاوت در بر می گیرد.

پرندگانی آبچر هستند که دارای بالهای دراز و نوک تیزند و پرواز قوی دارند و از سخت پوستان ، دانه ها ، و کرم تغذیه می کنند

تیره صدف خوار-heamatopodidae(تعداد گونه ها :1)

تیره صدف خوار-heamatopodidae

پرنده ساحلی است که با نوک قرمز دراز و پرهای سیاه  و سفید مشخص می شود . بالهایش دراز و نوک تیزند و پرواز قوی دارد . نر و ماده هم شکل اند . از سخت پوستان تغذیه می کنند . از این تیره تنها یک گونه در ایران زندگی می کند.

مشاهده گونه های این تیره

تیره گلاریول-glareolidae(تعداد گونه ها :3)

تیره گلاریول-glareolidae

گلاریول ها پرنده هایی بسیار زیبا و حشره خوار هستند که مانند پرستوها در حال پرواز شکار میکنند. این پرندگان در نواحی گلی، باتلاقها و عموما نزدیک آبها زندگی میکنند و اگرچه در گذشته ای نه چندان دور به وفور دیده میشدند، امروزه جزء پرندگان نسبتا نادر ایران محسوب میشوند.

مشاهده گونه های این تیره

تیره سلیم-charadriidae(تعداد گونه ها :15)

تیره سلیم-charadriidae

پرندگانی هستند آبچر که از آبچلیک‌ها با بدن جمع و جورتر ، گردن کوتاه‌تر و کلفت‌تر ، منقار کوتاه‌تر ، چشم‌هائی درشت‌تر و نقش نگار بیشتر ، مشخص می شوند . بال‌های نسبتا دراز و نوک‌تیز دارند ، پروازشان قوی است و به سرعت می دوند . هنگام تغذیه سر و دم خود را به حرکت مخصوصی بالا و پایین می کنند . نقش پر و بال در پرواز و صدای رسای این پرندگان در تشخیص آنها اهمیت به‌سزائی دارد . دم گسترده آنها اغلب دارای طرح مشخصی است .بیشترشان مهاجرند و به صورت گله‌های بزرگ دیده می‌شوند . در خارج از فصل زادوولد غالبا گله‌های مختلط تشکیل می دهند . بسیاری از آنها تابستان را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود می گذرانند . نر و ماده آنها همشکل است و روی زمین آشیانه می سازند ، جوجه‌های آنها پس از خروج از تخم پوشیده از کرک‌پرند و تقریبا بلافاصله قادر به ترک آشیانه می باشند .

از مواد مختلف حیوانی و نیز بعضی مواد گیاهی تغذیه می کنند .!

مشاهده گونه های این تیره

تیره آبچلیک-scolopacidae(تعداد گونه ها :25)

تیره آبچلیک-scolopacidae

پرندگانی هستند آبچر با پاهای نسبتا بلند یا خیلی بلند ، بال‌های دراز که معمولا نوک‌تیز و زاویه‌دار است و منقار دراز و باریک که ممکن است راست یا خمیده باشد . پر و بال آنها اغلب در تابستان و زمستان متفاوت است . نوار بالی و طرح دمگاه و دم در تشخیص آنها اهمیت زیادی دارد .
بیشتر آنها مهاجرند و تابستان‌ها را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود می گذرانند
نسبتا اجتماعی هستند و بعضی از آنها گله‌های بزرگ تشکیل می دهند . نر و ماده آنها همشکل است .
معمولا روی زمین آشیانه می‌سازند . جوجه آنها پوشیده از کرک‌پر است و بعد از خروج از تخم قادر به فعالیت می باشد . غذایشان شامل مواد مختلف حیوانی و بعضی مواد گیاهی است .مشاهده گونه های این تیره

تیره کاکایی-laridae(تعداد گونه ها :15)

تیره کاکایی-laridae

کاکایی‌ها بیشتر سفیدند با سطح پشتی و بال‌های خاکستری یا سیاه ، پرجثه‌تر از پرستوهای دریایی هستند با بال‌های پهن‌تر و پاهای درازتر و اغلب به راحتی راه می‌روند  . گونه‌های سرسفیدغالبا در زمستان رگه‌های تیره‌ای روی سر دارند ، و انواعی که سر تیره تیره‌رنگ دارند در زمستان اغلب سرشان سفید است و تعدادی لکه‌های قهوه‌ای روی آن دیده می شود . نر و ماده آنها همشکل است ، روی زمین یا صخره‌های مشرف به دریا آشیانه می سازند ، گاهی بالباز اوج می گیرند . غذای پرندگان خانواده کاکایی شامل ماهی ها ، سخت‌پوستان ، نرم‌تنان ، حشرات ، لاشه‌حیوانات ، گاهی میوه‌های سته و مواد گیاهی است .!

مشاهده گونه های این تیره
  • آبچلیک سانان-charadriiformes

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران