تیره نوک خنجریان-recurvirostridae

تیره نوک خنجریان-recurvirostridae(تعداد گونه ها :2)

از این تیره دو گونه در ایران وجود دارد

آووست (نوک خنجری) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

 آووست (نوک خنجری)، 44 سانتیمتر طول دارد و با پرو بال سیاه وسفید، منقار بلند و سربالا، سرو پس گردن سیاه، کاملا مشخص است. روتنه و بال ها سیاه و سفید است که در پرواز؛ انتهای بال های سیاه، زیر بدن سفید و پاهای آبی مایل به خاکستری اش بیرون از دم دیده می شود. در پرنده ماده، روتنه اندکی قهوه ای تیره است. برای تغذیه در آب های کم عمق با حرکت سر به دو طرف در حالتی که دم و بدنش رو به بالا قرار گرفته است. به جستجو می پردازد و در طول سال به صورت گروهی به سر می برد.

اطلاعات بیشتر در مورد: آووست (نوک خنجری)
چوب پا - 5.0 out of 5 based on 1 vote

چوب پا 37 سانتیمتر طول دارد. و با پاهای بلند و قرمز، روتنه ی سیاه، زیر تنه ، گردن و دم سفید از سایر پرندگان کنار آبزی متمایز است. سر، پس گردن و منقار سیاه و پیشانی سفید است. پرنده ی ماده اندکی کمرنگ تر است و در پرنده ی نابالغ سر و پس گردن تیره، روتنه قهوه ای مایل به خاکستری و حاشیه ی عقب بال در پرواز سفید است. در پرواز، از بال های یکدست سیاه، بدن سفید و پاهای بلندش که در امتداد بدن قرار می گیرد، شناخته می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: چوب پا

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران