تیره صدف خوار-heamatopodidae

تیره صدف خوار-heamatopodidae(تعداد گونه ها :1)

پرنده ساحلی است که با نوک قرمز دراز و پرهای سیاه  و سفید مشخص می شود . بالهایش دراز و نوک تیزند و پرواز قوی دارد . نر و ماده هم شکل اند . از سخت پوستان تغذیه می کنند . از این تیره تنها یک گونه در ایران زندگی می کند.

صدف خوار اوراسیایی - 1.0 out of 5 based on 1 vote

صدف خوار اوراسیایی  42 سانتی‌متر ؛ نر و ماده همشکل . پرنده‌ای است ساحلی ، ابلق و بزرگ که با منقار دراز مایل به نارنجی و پاهای کلفت صورتی رنگ مشخص می شود . سر ، سینه و سطح پشتی آن سیاه است و سطح شکمی سفید خالص دارد . منقارش از پهلو تخت و اغلب کمی رو به بالاست . نوار بالی پهن و سفید ، دمگاه سفید و دم سیاه و سفید آن هنگام پرواز مشخص است . در پر و بال زمستانی و در پرنده نابالغ یک نیم‌طوق سفید در جلوگردن دیده می شود . صدف خور پرنده‌ای بسیار پر سر و صدا است ، گله‌های آن در فاصله بین جز و مد آب روی جزیره‌های کوچک یا برآمدگی‌های شنی استراحت می کنند و در بین سنگ‌ها و زمین‌های گلی ساحل به جستجوی طعمه می پردازند . پرواز صدف خور پر توان و مستقیم و بال‌زدن آن کم‌دامنه است .

اطلاعات بیشتر در مورد: صدف خوار اوراسیایی

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران