تیره چلچله-hirundinidae

تیره چلچله-hirundinidae(تعداد گونه ها :6)

پرندگانی هستند کوچک و باریک‌جثه ، با گردنی کوتاه ، بال‌های خیلی دراز و نوک‌تیز ، دم دوشاخه ، منقار کوتاه و سخت ، دهان گشاد و پاهای کوچک و ضعیف . پروازی زیبا و سریع دارند و پرندگانی اجتماعی هستند . اغلب به‌صورت گله‌های بزرگ و مختلط دیده می شوند . نر و ماده آنها همشکل است .

روی صخره‌ها یا در ساختمان‌ها لانه‌های گلی می سازند ( به‌جز چلچله رودخانه‌ای ) .

غذای عمده آنها شامل حشرات است که در حین پرواز با مهارت خاصی به شکار آنها می پردازند.

چلچله دمگاه سفید - 1.0 out of 5 based on 1 vote

12 سانتی‌متر ؛ چلچله دمگاه سفید تنها چلچله‌ای است که دمگاه سفید خالص دارد . سطح شکمی سفید ، و سر ، پشت ، بالها و دم آن سیاه مایل به آبی است . دمش کوتاه و دوشاخه می باشد ولی شاخه‌های آن بلند و رشته مانند نیست . پاهای کوتاهش پوشیده از پرهای سفید می باشد . رفتارش شبیه پرستو ولی از آن اجتماعی تر است و به صورت دستجات متعدد و نزدیک بهم آشیانه می سازد . پروازش سریع و شامل بال‌زدن‌های پی‌در‌پی است و کمتر مانند پرستو ویراژ می دهد . اغلب در ارتفاع نسبتا زیاد پرواز می کند . ( رجوع شود به بادخورک کوچک )


اطلاعات بیشتر در مورد: چلچله دمگاه سفید
پرستوی دمگاه صورتی - 1.0 out of 5 based on 1 vote

18 سانتی‌متر ؛ از روی دمگاه نخودی ، پس سر و نوار چشمی بلوطی ، گلو و سطح شکمی نخودی‌رنگ و نداشتن نوار سینه‌ای ، بلافاصله شناخته می شود . تارک و پشتش آبی پررنگ با جلای فلزی ، بال‌ها و دم دوشاخه آن تقریبا سیاه است . بر خلاف پرستو نشانه‌های سفید روی دم را ندارد ، دوشاخه دم آن پهن‌تر است و نوک بال‌هایش تیز نیست . پروازش سنگین‌تر و کندتر از پرستو است . از چلچله دمگاه سفید به وسیله دمگاه و سطح شکمی نخودی ( نه سفید ) مشخص می شود .

 

اطلاعات بیشتر در مورد: پرستوی دمگاه صورتی
پرستوی انبار (چلچله، پرستو) - 3.9 out of 5 based on 20 votes

پرستوی انبار (چلچله، پرستو) 19 سانتی‌متر است ؛ با دم دوشاخه خیلی دراز مشخص می شود . سطح پشتی آبی پررنگ با جلای فلزی ، پیشانی و گلو به رنگ قرمز بلوطی ، قسمت پایین گلو آبی تیره و بقیه سطح شکمی سفید کرمی است . پرنده نابالغ خیلی تیره‌رنگ‌تر است و دوشاخه دمی آن کوتاه‌تر است . پرستو پروازی زیبا و توام با ویراژها و چرخش‌ها دارد . پرنده‌ای اجتماعی است ولی در هنگام زادوولد کمتر به صورت دسته‌جمعی دیده می شود . در مقایسه با این پرنده چلچله دمگاه سفید گلو و دمگاه سفید دارد ، چلچله رودخانه‌ای و چلچله کوهی در سطح پشتی قهوه‌ای رنگ هستند ؛ و هیچیک از این سه نوع چلچله ، دوشاخه دراز دمی را ندارند .

اطلاعات بیشتر در مورد: پرستوی انبار (چلچله، پرستو)
چلچله بیابانی - 4.0 out of 5 based on 1 vote

5/12 سانتی‌متر ؛ خیلی شبیه چلچله کوهی ولی به‌طور محسوس کوچکتر از آن است و پر و بالش کمرنگ‌تر می باشد ، بخصوص در ناحیه جبه . چانه ، گلو و قسمت بالای سینه آن تقریبا سفید است ، و بر خلاف چلچله کوهی رگه‌رگه نیست . پروازش نامنظم‌تر و شبیه چلچله رودخانه‌ای است . چلچله بیابانی رفتاری شبیه چلچله کوهی دارد . !

اطلاعات بیشتر در مورد: چلچله بیابانی


5/14 سانتی‌متر ؛ از دور ممکن است با چلچله رودخانه‌ای اشتباه شود ، ولی به کمک جثه درشت‌تر ، مثلث تیره‌رنگ سطح زیرین بال ، سطح شکمی سفید چرک ( بدون نوار سینه‌ای ) که در ناحیه شکم و پوشپرهای زیر دم تیره‌رنگ‌تر است ، از آن تشخیص داده می شود ، از نزدیک همچنین به‌وسیله خال‌های سفید نزدیک به انتهای دم متمایز می گردد . بادخورک کوهی از این پرنده خیلی بزرگتر است با سطح شکمی سفید و نوار سینه‌ای تیره‌رنگ ( رجوع شود به چلچله بیابانی )

اطلاعات بیشتر در مورد: چلچله کوهی


12 سانتی‌متر ؛ از همه چلچله‌ها کوچکتر است و به وسیله سطح پشتی قهوه‌ای خاکی ، سطح شکمی سفید و نوار سینه‌ای قهوه‌ای رنگ مشخص می شود . چلچله رودخانه‌ای پرنده‌ای است ؛ خیلی اجتماعی و بیشتر در سطح آب تغذیه می کند . پروازش سبک ، سریع و توام با بال زدن‌های پی‌درپی می باشد و کتر مانند پرستو هنگام پرواز " ویراژ " می دهد . ( رجوع شود به چلچله کوهی و چلچله بیابانی )

اطلاعات بیشتر در مورد: چلچله رودخانه‌ای

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران