تیره چکاوک-alaudidae

تیره چکاوک-alaudidae(تعداد گونه ها :17)


پرندگانی هستند خوش آواز با پر و بال رگه‌رگه و قهوه‌ای رنگ که اغلب در حال پرواز می خوانند

روی زمین بیشتر راه می روند و یا می دوند . معمولا ناخن انگشت عقبی پای آنها دراز ،

راست و نوک‌تیز است . اغلب به‌طور دسته‌جمعی دیده می شوند . جز در موارد استثتایی نر و ماده آنها همشکل است . روی زمین آشیانه می سازند . از دانه‌ها ، حشرات و نرم‌تنان تغذیه می کنند .!

چکاوک آسمانی کوچک (چکاوک آسمانی شرقی) - 3.7 out of 5 based on 3 votes

چکاوک آسمانی کوچک (چکاوک آسمانی شرقی) 16 سانتی متر است؛ خیلی شبیه چکاوک آسمانی ولی به طور محسوسی از آن کوچکتر و سطح پشتی آن بیشتر قهوه ای و کمتر خاکستری است ، با چانه و گلوی نخودی رنگ . کاکلش به اندازه کاکل چکاوک آسمانی مشخص نیست . شاهپرهای کناری دمش بیشتر نخودی کمرنگ است و سفیدی ندارد . بالش گردتر است . ممکن است با چکاوک کوچک اشتباه شود ، ولی در سطح پشتی رگه های بیشتری دارد و منقارش نوک تیزتراست . رفتارش شبیه چکاوک آسمانی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک آسمانی کوچک (چکاوک آسمانی شرقی)
چکاوک آسمانی اوراسیایی - 5.0 out of 5 based on 3 votes

چکاوک آسمانی 18 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکی خاکستری، که حاشیه ی پرهای پوششی بال قهوه ای کرنگ؛ رگه رگه های نخودی و تیره رد روتنه و زیر تنهی سفید نخودی،؛ مشخص می شود. همچنین، سینه با رگه رگه هایی به رنگ قهوه ای تیره به زمینه ی نخودی ، تارک با خطوطی تیره بر زمینه ی نخودی تیره؛ که در انتهای سر، پرها اندکی برجسته  شده و به کاکل گرد و کوتاهی که بسار کوچکتر از کاکل چکاوک کاکلی است. تبدیل شده است. دم نسبتا دراز، و سفیدی شاهپرهای کناری آن، آشکارا دیده می شود. زیر دم سیاه و بال ها نسبتا بلند و کشیده است. با حالت قوز کرده راه می رود و پروازش قوی و اندکی موجی است. در پرواز، هم در جا بال زنی و هم بالبازروی دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک آسمانی اوراسیایی
چکاوک درختی - 2.5 out of 5 based on 2 votes

 چکاوک درختی  15 سانتیمتر طول دارد.از چکاوک آسمانی  کوچکتر ، و با منقار ظریفتر و صدای خاص خود، تشخیص داده می شود .. منقار کوچک وظریف، دم کوتاه بدون کناره های سفید ، روتنه با خط خط های روی آن، تارک و گوشپرهایش قرمز است، که در کنارش خط ابرویی پهن به رنگ نخودی سفید قرار دارد که در پس گردن و زیر کاکل کوتاه آن بهم می پیوندد. روی پیش بال در محل خم بال، لکه سفید و سیاه مشخصی وجود دارد که در پرواز دیده می شود. زیر تنه و زیر دم سفید و زیر بال ها نیز سفید نخودی است. درهنگام پرواز آواز خواند و در مسیری مارپیچ مانند، بالبازروی کرده و همانند بعضی از کبوترها با بال های بسته تا نزدیک سطح زمین فرود آمده و هنگام استراحت بر روی درختان می نشیند .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک درختی
چکاوک سیاه - 3.0 out of 5 based on 2 votes

چکاوک سیاه، 20 سانتیمتر طول دارد. پرنده ی نر، با پرو بال سیاه در تابستان ( و در پرو بال تازه ی پاییز و زمستان) ، رشته پرهای نخودی سفید، که در زمینه ی سیاه بدن به خوبی مشخص نیست، و منقار زرد ، که در تضاد با رنگ بدن قرار دارد، دیده می شود. پرنده ی ماده آشکارا از پرنده ی نر کوچکتر است و در زمستان ، شبیه طرف چکاوک، اما با نقار کلفت تر ، دیده می شود. در پرنده ی ماده، روتنه قهوه ای خاکستری با رگه های نخودی در پرها و گاهی اوقات با لکه ی سیاهی در حاشیه ی گردن مشاهده می شود. همچنین در ناحیه ی گردن و سینه نقطه نقطه های رگه مانند فراوان و مشخص، و زیر پیش بال ها سیاه و پاها شبیه پرنده ی نر، به رنگ تیره است. پرنده جوان در زمستان شبیه ماده است
پرنده ماده خیلی شبیه چکاوک گندمزار ولی کمرنگ‌تر است و لکه‌های سیاه گردن را ندارد . هیچ یک از دو جنس روی بال یا دم ، سفیدی ندارند .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک سیاه
چکاوک بال سفید - 4.5 out of 5 based on 2 votes

چکاوک بال سفید 18 سانتی‌متر است ؛ از سایر چکاوک‌ها به وسیله نوار بالی پهن و سفید که تا لبه عقبی بال می رسد و در پرواز کاملا نمایان است ، مشخص می شود . تفاوتش با چکاوک گندم‌زار این است که لکه‌های سیاه روی گردن را ندارد و بال‌هایش باریکتر است . سطح پشتی آن زرد مایل به قهوه‌ای است با رگه‌های تیره‌رنگ . تارک و پوشپرهای بال و دمش دارای رنگ بلوطی است . سطح شکمی و زیر بغل سفید با گلوی نخودی رنگ و سینه کم‌خال دارد . وقتی بالش بسته است ، پر خارجی سفید‌رنگ بلندترین شاهپر نخستین آن دیده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک بال سفید
چکاوک طوقی - 2.5 out of 5 based on 2 votes

چکاوک طوقی 16 سانتی‌متر ؛ ظاهرا شبیه چکاوک گندم‌زار ولی بطور محسوسی از آن کوچکتر است ، سفیدی لبه عقبی بال را ندارد و نوک تمام شاهپرهای دمش سفید است ، بر خلاف چکاوک گندم‌زار که فقط کناره‌های دمش سفید می باشد و لکه های سیاه کنار گردنش نیز مشخص‌تر است که معمولا از به هم پیوستن انها نیم‌طوقی در جلوی گردن تشکیل می شود . سرش بیشتر از چکاوک گندم‌زار کاکلی به‌نظر می آید و سطح زیرین بال‌هایش به تیره‌گی پرنده مزبور نیست . رفتارش شبیه چکاوک گند‌م‌زار است ولی کمتر به صورت گله‌های بزرگ دیده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک طوقی
چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک) - 4.4 out of 5 based on 19 votes

چکاوک گندم‌زار  (طرقه چکاوک) 19 سانتی‌متر است ؛ با اندازه بزرگ ، جثه پر ، منقار کلفت و زرد رنگ ، و نیم طوق سیاه مشخص در طرفین گردن تشخیص داده می شود . سینه نخودی رنگ آن رگه‌های قهوه‌ای دارد . در پرواز نوک سفید شاهپرهای ثانوی در لبه عقبی بال‌های بزرگ و مثلث شکل آن تشکیل یک حاشیه سفید می دهد و سطح زیرین بال‌هایش خیلی تیره است . کاکل ندارد . چکاوک گندمزار نابالغ بیشتر نخودی رنگ است و لکه‌های گردنی آن خیلی مشخص نیست . پروازش خیلی سبک ، در ارتفاع کم و موجی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
چکاوک هندی (چکاوک ماسه ای) - 3.5 out of 5 based on 2 votes

چکاوک هندی (چکاوک ماسه ای) 12 سانتی‌متر است ؛ چکاوکی است کوچک و خیلی شبیه چکاوک پنجه کوتاه و چکاوک کوچک ، ولی در سطح پشتی از هر دوی آنها خاکستری‌تر و در سطح شکمی سفیدتر است . برخلاف چکاوک پنجه کوتاه لکه‌های تیره طرفین گردن را ندارد ، و رگه‌های خیلی کمرنگ روی سینه‌اش بسیار کمتر از چکاوک کوچک می باشد . صدای این پرنده بهترین نشانه تشخیص آن است . رفتارش شبیه چاوک پنجه کوتاه است .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک هندی (چکاوک ماسه ای)
چکاوک کوچک - 5.0 out of 5 based on 1 vote

چکاوک کوچک 13.5 سانتی‌متر است ؛ از فاصله نزدیک به وسیله رگه‌رگه بودن قسمت بالایی سینه از چکاوک پنجه کوتاه که گاهی با آن دیده می شود ، قابل تشخیص است . ضمنا بر خلاف پرنده مزبور ، تارکش همرنگ پشت بوده ، لکه های کنار گردن را ندارد و به طور کلی تیره‌تر و خاکستری‌تر از آن است .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک کوچک
چکاوک پنجه کوتاه هیوم - 5.0 out of 5 based on 1 vote

چکاوک پنجه کوتاه هیوم 13 سانتی‌متر است . خیلی شبیه چکاوک پنجه کوتاه است ولی نشانه سیاه کنار گردن را ندارد ، سطح شکمی آن بدون رگه است ؛ و در هر طرف سینه یک لکه بزرگ تیره رنگ دارد . منقارش ظریف‌تر و نوک‌تیزتر است . رفتارش شبیه چکاوک پنجه کوتاه می باشد . !

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک پنجه کوتاه هیوم
چکاوک پنجه کوتاه - 5.0 out of 5 based on 1 vote

 چکاوک پنجه کوتاه  14 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک کم رنگ است. روتنه خط خطی، به رنگ قهوه ای کمرنگ ، زیر تنه نخودی روشن با لکه های سیاهی در دو طرف گلو( در پرنده ی بالغ) است. منقار نسبتا سخت و زرد کمرنگ، پرهای پوششی سومی بال بزرگ؛ خط ابرویی سفید نخودی و تارک نسبتا تیره است. با خط چشمی سیاه و باریک، که حاشیه ی گوشپرها را پوشانده است. در پرنده ی نابالغ، سر و دو طرف سینهه ، اندکی خال خال است. به صورت موجی و در ارتفاع پایین پرواز می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک پنجه کوتاه
چکاوک هدهدی - 5.0 out of 5 based on 1 vote


چکاوک هدهدی  19 سانتی‌متر است ؛ چکاوکی است بزرگ با منقار خیلی بند و اندکی خمیده به پایین و پاهای دراز . پرنده نر آوازی کشیده مانند صدای (نای) از خود صادر می‌کند بهدف اینکه توجه پرنده ماده به خود جلب کند. در ارتفاع ۲۰ متری پرواز می‌کند، هنگام پرواز با بالهای باز و کشیده اش حرکاتی آکروباتیک ایجاد می‌کند وبه سرعت از بالای به سوی زمین می‌آید، بالهایش هنگام پرواز به ۴۱ سانتیمتر می‌رسد. در تلماسه‌ها بیشتر دویدن به پرواز ترجیح می‌دهد. پاهای بلندش به وی کمک می‌کند که شکمش به ریگ گرم صحرا نخورد، چون این پرنده در تل ماسه می‌دود، و باز می‌ایستد اطراف خودش نگاه می‌کند، و دوباره به دویدن ادامه می‌دهد. پر و بالش بیشتر خاکستری مایل به خاکی است با خط چشمی سیاه ، سینه رگه‌رگه و شکم سفید . قسمتی از شاهپرهای کناری دمش سفید است . در پرواز نوارهای سیاه و سفید و خیلی مشخص روی بال بیننده را به یاد هدهد می اندازد . 

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک هدهدی
چکاوک سر دم سیاه - 5.0 out of 5 based on 1 vote

چکاوک سر دم سیاه 13 سانتی‌متر است ؛ چکاوکی کوچک به رنگ نخودی مایل به صورتی یکدست که در قاعده دم روشن‌تر است و یک نوار پهن سیاه در نزدیکی انتهای دم دارد . تارک ، سینه و پشتش یکدست و بدون خط و رگه‌رگه می‌باشد .  سبیه چکاوک سنگلاخ ولی کوچکتر از آن است و به وسیله دم تقریبا نارنجی با نوار سیاه انتهایی به اسانی از آن تشخیص داده می شود . از چکاوک سنگلاخ اجتماعی‌تر است و معمولا به صورت گله‌های کوچک دیده می شود .!

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک سر دم سیاه

 چکاوک سنگلاخ (چکاوک بیابانی) 15 سانتی‌متر است ، چکاوکی خاکی رنگ و بدون نشانه خاص . با سر کاملا گرد و رنگ یکدست که از قهوه‌ای خاکی یا قهوه‌ای مایل به خاکستری تا قهوه‌ای مایل به خرمایی کمرنگ متغیر است ؛ تشخیص داده می شود .
رگه‌های بسیار کمرنگ روی سینه‌اش از فاصله کم نمایان است . دمش فاقد رنگ‌های سیاه و سفید می باشد.
کمتر از سایر چکاوک‌ها اجتماعی است و غالبا جفت‌جفت یا به صورت گروه‌های کوچک دیده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک سنگلاخ (چکاوک بیابانی)
چکاوک سهره‌ای (چکاوک شکم سیاه- چکاوک گنجشکی) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

چکاوک سهره‌ای (چکاوک شکم سیاه- چکاوک گنجشکی) 11 سانتی‌متر است ؛ چکاوک بسیار کوچکی است با منقار سهره مانند و کلفت . چکاوک سهره‌ای نر با طرح سیاه و سفید و مشخص صورت ، سطح شکمی تقریبا سیاه و سطح پشتی قهوه‌ای به اسانی تشخیص داده می شود  . پرنده ماده یکدست قهوه‌ای خاکی و تقریبا بدون خط و رگه است و سطح زیرین بال‌هایش سیاه می باشد .  چکاوک سهره‌ای پرنده‌ای است خیلی اجتماعی و گله های آن روی زمین و در فضاهای باز به تغذیه می پردازند . !

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک سهره‌ای (چکاوک شکم سیاه- چکاوک گنجشکی)
چکاوک کاکلی - 3.6 out of 5 based on 7 votes

چکاوک کاکلی، 17 سانتیمتر طول دارد و نسبتاً پرجثه تر از چکاوک آسمانی و کمرنگ تر از آن است. دم کوتاه و تاج بلندش همیشه پیداست. منقار نسبتاً بلند، روتنه نخودی خاکستری یا اندکی قهوه ای، اما یکدست است و در پشت گردن و جثه اش، خط خطی است که به درستی مشخص نیست، اما سینه اش رگه رگه است. شکم و زیر دم سفید نخودی و پاها نازک و به رنگ خاکستری مایل به زرد است. پروازش با بال زدن های محکو و در جا بال زنی بسیار همراه است. خصوصاً اگر در هنگام تولید مثل باشد. در پرنده نابالغ، روتنه با خال های بیشتر و کاکل کوچکتر دیده می شود. بال ها کاملاً گرد و دم کوتاه است

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک کاکلی
چکاوک شاخ دار - 3.4 out of 5 based on 7 votes

اندازه چکاوک شاخ دار 17 سانتی متر است ؛ با گلو و صورت زرد کمرنگ ، گونه ها و نوار سینه ای سیاه و مشخص ، از همه چکاوک های دیگر به آسانی تشخیص داده می شود . سطح پشتی قهوه ای مایل به صورتی و سطح شکمی آن تقریبا سفید است . چکاوک شاخدار نر ؛ یک نوار سیاه عرضی روی تارک و یک جفت " شاخ پر " کوچک سیاه رنگ روی سر دارد . سر پرنده ماده سیاهی کمتری دارد . پرنده نابالغ به نظر خال خال و تیره رنگ می آید . نشانه های سر پرنده بالغ در زمستان تا حدی محو می شود .
این پرنده در در مناطق باز و کم ارتفاع زندگی می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد: چکاوک شاخ دار

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران