تیره سسک تاج طلایی-regulidae

تیره سسک تاج طلایی-regulidae(تعداد گونه ها :1)

تاج طلایی - 4.3 out of 5 based on 3 votes

9 سانتی‌متر ؛ از چرخ ریسک‌ها و سایر سسک‌ها به وسیله اندازه خیلی کوچک ، بدن خپله و تارک زرد روشن با حاشیه سیاه تشخیص داده می شود . کاکل ( که گاهی مشخص نیست ) در پرنده نر نارنجی و در ماده زرد کمرنگ است ولی پرنده نابالغ کاکل ندارد . سطح پشتی تاج طلایی به رنگ سبز زیتونی و سطح شکمی آن نخودی مایل به سفید تیره است که در پهلوها به سبزی می گراید . روی هر بال دو خط بالی سفید و یک نوار پهن سیاه دارد . رفتار تاج طلایی شبیه به دیگر سسک‌ها است . در خارج از فصل زادوولد اغلب همراه چرخ‌ریسک‌ها دیده می شود . !

اطلاعات بیشتر در مورد: تاج طلایی

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران