تیره زنبورخوار-meropidae

تیره زنبورخوار-meropidae(تعداد گونه ها :3)

زنبور خوارها پرندگانی هستند اجتماعی و رنگارنگ ، با بدنی باریک ، بالهای دراز و نوک تیز و دم بلند که اغلب جفت وسطی شاهپرهای آن دراز است ، منقاری دراز ، نسبتا باریک و اندکی خمیده دارند ، نر و ماده آنها همشکل است ، در سوراخ ها آشیانه می سازند و از حشراتی که در هوا می گیرند ، تغذیه می کنند که اغلب زنبور یا انواع مشابه آنرا شامل می گردند .!

زنبور خور گلو خرمایی - 2.7 out of 5 based on 3 votes

این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و اندکی بزرگتر از زنبور خوار است وبه واسطه ی رنگ سبز یا سبز فیروزه ای با پرهای بلند میانی و دم و زیر بال های مسی قرمز، که حاشیه ی بیرونی پرها تیره است. مشخص می شود. سینه و شکم سبز یکدست و بدون طوق گلوست. پرنده ی جوان کمرنگ تر و فاقد پرهای بلند میانی دم است و از زنبور خوارجوان، به واسطه ی سبزی زیر تنه مشخص می شود. رفتار این پرنده شبیه زنبور خوار است.

گونه های آبی رنگش فقط از فاصله نزدیک قابل تشخیص است .سطح زیرین بالهایش تقریبا خرمایی رنگ و شاهپرهای وسطی دم آن بلندتر از زنبور خور معمولی ست ، رفتارش شبیه به زنبور خور معمولی می باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد: زنبور خور گلو خرمایی
زنبور خوار معمولی - 4.2 out of 5 based on 17 votes
زنبورخوار معمولی نیز همچون دیگر زنبورخواران دارای قامتی بلند و باریک با پرهایی رنگارنگ است. پرهای ناحیهٔ بالای بدن به رنگ‌های زرد و قهوه‌ای، بال‌ها سبزرنگ و دم و پرهای ناحیهٔ شکم سبز مایل به آبی است. پرهای ناحیهٔ گلو به رنگ زرد درخشان بوده و منقار دراز و خمیدهٔ پرنده سیاهرنگ است. همچنین دم پرنده دارای دو شاهپر بسیار دراز در وسط آن است که در پرندگان نابالغ دیده نمی‌شود. هر دو پرندهٔ نر و ماده از نظر ظاهری به یکدیگر شبیه بوده و طول بدنشان به ۲۷ تا ۲۹ سانتی‌متر می‌رسد.
اطلاعات بیشتر در مورد: زنبور خوار معمولی
زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک) - 5.0 out of 5 based on 2 votes


زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک) اندازه اش 25 سانتی‌متر ( با احتساب پرهای دراز میانی دم ) است و  از همه زنبور خورهای ایران کوچکتر است.

توسط پر و بال سبز ، خط چشمی سیاه  شناخته می شود .

پرهای مرکزی دم بلند و فاقد گلوی بلوطی، همانند زنبور خوار گلو خرمایی است.

اطلاعات بیشتر در مورد: زنبور خوار سبز (زنبور خوار کوچک)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران