تیره ماهی خورک جنگلی-Halcyonidae

تیره ماهی خورک جنگلی-Halcyonidae(تعداد گونه ها :1)

این تیره از ماهی خورک ها بزرگتر بوده و زیستگاه درختی و جنگلی را انتخاب می کنند.
پرندگانی با سر بزرگ و دم کوتاه که برای گرفتن غذا شیرجه می روند .
منقاری بزرگ دارند.  بالهای آنها معمولا کوتاه و گرد است . رو بالی خوشرنگ دارند ، بی حرکت و راست روی  شاخه درخت ها می نشینند تک همسری و قلمرو طلب هستند . در سوراخ ها آشیانه می سازند . نر و ماده آن هر دو بر روی تخم می خوابند و به جوجه ها غذا می دهند.
معمولا در کنار تلابها زندگی می کنند به خوردن ماهی علاقه ای ندارند و بیشتر از دوزیستان  و سخت پوستان تغذیه می کنند

ماهی خورک سینه سفید (ماهی خورک گلو سفید) - 4.5 out of 5 based on 2 votes

اندازه ماهی خورک گلو سفید ، 26 سانتیمتر است  و از دو گونه ی دیگر ماهی خورک، نسبتا بزرگتر بوده و به واسطه ی رنگ شفاف و منقار قرمز بزرگ، سر و شکم قهوه ای شکلاتی، سینه و گلوی سفید، پیش بال سیاه و روتنه و دم آبی فیروزه ای به هیچ وجه اشتباه نمی شود. در پرواز سریع و مستقیمش، لکه های سفید روی شاهپرها دیده می شود. نسبتا پر سر و صداست و اغلب روی سیم های برق، به حالت قائم، در انتظار شکار می نشیند.

اطلاعات بیشتر در مورد: ماهی خورک سینه سفید (ماهی خورک گلو سفید)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران