تیره جغد انبار-tytonidae

تیره جغد انبار-tytonidae(تعداد گونه ها :1)

جغد انبار بیشترین گستردگی را میان جغدها دارا می‌باشد و میزان گستردگی آن در میان سایر پرندگان نیز مثال زدنی است. این خانواده یکی از دو خانواده اصلی جغدها را تشکیل میدهد؛ خانواده دیگر، جغدان یا جغدهای اصلی (Strigidae) نامیده می‌شود.

جغد انبار به غیر از قطب و بیابانها تقریبا در همه جا یافت می‌شود که از آن جمله می توان به کمربند آلپاید، بخشهای اعظم اندونزی و جزایر اقیانوس آرام اشاره کرد. نامهای دیگری نیز بر حسب ظاهر، محل سکونت و پرواز ساکت و ترسناک این پرنده بر آن نهاده شده است. نام علمی که توسط جووانی اسکوپولی در سال ۱۷۶۹ انتخاب شد که به معنی جغد سفید است.

جغد سفید ( جغد انبار) - 4.3 out of 5 based on 15 votes

جغد انبار جغدی است درازپا، با بالهای گسترده، رنگ روشن و دم تقریبا مربعی. بسته به زیرگونه، طول آن ۲۵ تا ۴۵ سانتی‌متر و پهنای بال آن ۷۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر است. به هنگام پرواز می توان آنها را از روی حرکات موجی و پاهای پوشیده از پر آویزان، از جغدهای عادی تمیز داد.
34 سانتی‌متر ؛ جغدی است پا دراز ، با رنگ روشن و صورت سفید . سطح پشتی آن به رنگ نخودی طلایی و دارای خال‌های ریز است و سطح شکمی سفید نسبتا یکدست دارد . چشم‌هایش سیاه است و گوشپر ندارد . معمولا شب گرد است ولی گاهی ضمن روز هم شکار می کند . به حالت قائم می نشیند به‌طوری که پاهای دراز و سر بزرگش جلب توجه می کند . مسیر پروازش موج‌دار و هنگام غروب شبح مانند به‌نظر می آید .
به‌طور عمده از جوندگان کوچک تغذیه می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: جغد سفید ( جغد انبار)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران