تیره کبوتر-columbidae

تیره کبوتر-columbidae(تعداد گونه ها :8)

 این تیره، پرندگانی نسبتا پرجثه ، تند پرواز، با بال های نوک تیز و دم نسبتا بلند را در بر می گیرد. در این تیره کبوترها پرجثه و بزرگتر از قمری ها هستند. سر کوچک و گردن نسبتا کوتاه است. روی زمین یا روی درخت به سر برده و در شکاف سنگ ها، درون چاه ها و روی درختان آشیانه می سازند. جوجه های خود را از «شیر» چینه دان خود تغذیه کرده و در غذایشان عمدتا دانه، میوه و گاهی برگ سبزیجان است. برخی از گونه های آن از حشرات، کرم ها، وحلزون تغذیه می کنند.

قمری خانگی - 4.2 out of 5 based on 40 votes

اندازه قمری خانگی 26 سانتی‌متر است ؛  جثه اش نسبتا کوچک و تنها قمری ست که طوق پهنی در جلوی گردن دارد .سر و گردنش صورتی شرابی است ، با یک طوق پهن خال‌خال سیاه و مسی رنگ در قاعده جلویی گردن . از نظر پر و بال شبیه قمری معمولی است، اما از آن کوچکتر است.

چانه‌اش کمرنگ و شکم و پوشپرهای زیر دم آن سفید است .سطح پشتی خرمایی  پر رنگ با دمگاه خاکستری و پوشپرهای خاکستری مایل به آبی کمرنگ بالهایش در پرواز به خوبی نمایان است .دمش سیاه رنگ و نمیه انتهایی پرهای کناری آن سفید است ، پا‌ها و حلقه چشم قرمز رنگ می باشد

ناحیه آبی خاکستری در حاشیه بیرونی پوشپرهای بال ها و بالای دم با بدن، تضاد کمتری نسبت به قمری معمولی دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد: قمری خانگی
قمری خاوری - 3.3 out of 5 based on 3 votes

قمری خاوری 33 سانتیمتر طول دارد و. شبیه قمری معمولی است، با این تفاوت که اندازه اش بزرگتر، جثه سنگین تر، بدن و زیر بال ها تیره تر، خال های روتنه بزرگتر و پیشانی و تاج خاکستری کمرنگ تر است که د رتضاد با رنگ قهوه ای تر سر است. لکه ی گردن بزرگتر از قمری معمولی و خطوط آن سیاه و آبی رنگ است. ( در قمری معمولی سیاه و سفید است) . همچنین در اطراف چشم ها حلقه ی گلی رنگ بدون پر دیده می شود. پرهای پوششی زیر دم و حاشیه های کناری آن سفید است. نژآد روسی آن، که احتمال دیده شدن آن در هر منطقه این ناحیه وجود دارد، دارای شکم خاکستری کمرنگ است. پرنده ی جوان فاقد لکه ی کنار گردن بوده و بدن و بال هایش قهوه ای کمرنگ تر و تا حدودی شبیه پرنده ی بالغ است. پروازش سنگین و مستقیم، با پیچ و تاب کمتر بال ها، در مقایسه با قمری معمولی است.

اطلاعات بیشتر در مورد: قمری خاوری
قمری معمولی - 1.9 out of 5 based on 106 votes


قمری معمولی 27 سانتیمتر طول دارد و کبوتری کوچک و تیزپرواز است. دم کوتاه و بال هایش نوک تیز تر از یا کریم است. زیر بال ها خاکستری تیره، شکم صورتی روشن و دم سیاه با حاشیه ی انتهایی سفید است که شاهپرهای آن از وسط به تدریج کوتاهتر می شود. روتنه قهوه ای تیره با لکه های سیاه و خرمایی، که وسط پرها سیاه است، و در دو طرف گردن لکه هایی با رگه های سیاه و سفید بر زمینه ی صورتی نخودی مایل به شرابی کمرنگ، دیده می شود. پرنده ی جوان، فاقد این لکه ها و رنگ صورتی سینه و شکم است. معمولا جفت جفت دیده شده و پروازش سریع، مستقیم و حرکات بال با تکان های شدید همراه است. قمرهایی که از خاور دور به اطراف ایران می آیند. کمرنگ تر و عموما سینه و پشتشان خاکستری مایل به قهوه ای است.

اطلاعات بیشتر در مورد: قمری معمولی
یا کریم - 3.9 out of 5 based on 58 votes

اندازه یاکریم27 سانتی‌متر است؛ اندازه متوسطی دارد ولی از سایر قمری ها بزرگتر است.
رنگ شنی صورتی با نیم طوق تیره در پس گردن، سر و سطح شکمی آن کم رنگ‌تر و خاکستری رنگ، با جلای صورتی شرابی (به خصوص در ناحیه سینه) است.
سیاهی شاهپرهای نخستین با بقیه پر و بال آن تضاد خاصی دارد است.
تفاوتش با قمری معمولی در این است که دمش درازتر به نظر می آید و سطح پشتی آن قهوه‌ای خاکی کمرنگ و یکدست است ، در پشت گردن یک نیم طوق سیاه دارد . ( در قمری معمولی خال های سیاهی در پیش بال دیده می شود)

اطلاعات بیشتر در مورد: یا کریم
کبوتر چاهی - 3.8 out of 5 based on 14 votes

اندازه کبوتر چاهی 32 سانتی‌متر ؛ این پرنده جد کبوتر اهلی است ، از فاخته و کبوتر جنگلی به وسیله دمگاه تقریبا سفید ، دو نوار پهن و سیاه روی شاهپرهای ثانویه و سفیدی سطح زیرین بال‌ها مشخص می شود .

دمش یک نوار انتهایی سیاه رنگ دارد و معمولا قسمتی از پرهای خارجی دم آن سفید است پر و بال این پرنده خاکستری مایل به آبی و در ناحیه پشت کمرنگ‌تر است .

در طرفین گردن جلای سبز و بنفش دارد ، پروازش از کبوتر جنگلی سریع‌تر است و معمولا در ارتفاع کم پرواز می کند

اطلاعات بیشتر در مورد: کبوتر چاهی
فاخته خاوری، کبوتر خاوری (کبوتر چشم زرد) - 3.7 out of 5 based on 3 votes

کبوتر خاوری و یا فاخته خاوری 30 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه کبوتر کوهپایه (فاخته) است، با این تفاوت که بدن کوچکتر، دم کوچکتر و قسمت پایین تر روتنه روشن تر است. همچنین ناحیه ی کمرنگ روی شاهپرهای اولیه ی بال و مقدار سیاهی حاشیه ی بال ها کمتر، تارک و سر صورتی مایل به خاکستری (در کبوتر کوهپایه خاکستری است) و سفیدی بال ها گسترش بیشتری دارد. حلقه ی چشمی زرد و نسبتا پهنی دارد. ( که در کبوتر کوهپای تیره است). پرنده ی جوان کمرنگ تر و سینه اش زرد مایل به قهوه ای است. اغلب به واسطه ی فقدان رگه های سیاه روی شاهپرهای ثانویه( رگه ها شکسته و نامشخص است) . پیشانی صورتی و حلقه ی زرد چشمی، شناخته می شود. پرنده ای اجتماعی بوده و پروازی سریع ومستقیم دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد: فاخته خاوری، کبوتر خاوری (کبوتر چشم زرد)
فاخته (کبوتر کوه پایه) - 4.1 out of 5 based on 7 votes

فاخته (کبوتر کوه پایه) اندازه اش 32 سانتی‌متر است و رنگی آبی خاکستری دارد. از کبوتر جنگلی نسبتا کوچک‌تر ،تیره‌تر، دم کوتاه تر، بدنش جمع و جور و بال زدنش سریع تر است ، در حال پرواز و یا در حالت نشسته به خاطر نداشتن نوار سفید روی بالها و  لکه سفید روی گردن به آسانی از آن تشخیص داده می شود.
رنگ خاکستری سطح پشتی فاخته بیشتر به رنگ آبی متمایل است ، در کنار گردن لکه‌هایی با جلای سبز و دونوار باریک سیاه رنگ کوتاه و مقطع دارد .
پرنده نابالغ فاقد لکه سبز روی گردن است.

اطلاعات بیشتر در مورد: فاخته (کبوتر کوه پایه)
کبوتر جنگلی - 4.0 out of 5 based on 15 votes

کبوتر جنگلی 41 سانتیمتر طول دارد از سایر کبوترها پرجثه تر و بزرگتر است. گردن خاکستری شراب با جلای سبز و ارغوانی است که د رهر طوف آن لکه ی سفیدی دیده می شود. در پرواز، روی هر دو بالش نوار پهن سفیدی به صورت اریب به چشم می خورد. روتنه خاکستری، دم خاکستری با نوار پهن و سیاهی در انتها، شاهپرهای بال تیره، سینه صورتی، شکم و زیر تنه خاکستری مایل به صورتی و منقار قرمز نارنجی با انتهای روشن تر است. پرنده ی جوان کمرنگ تر بوده و با سر خاکستری و گردن قهوه ای مایل به نخودی، بدون لکه ی سفید و طرف گردن، دیده می شود. پرواز این پرنده آرام تر و سنگین تر از سایر کبوترهاست. پرنده ای اجتماعی است و اغلب در غیر فصل تولید مثل، در گروه های بزرگ دیده می شود.
به این کبوتر مانند کبوتر کوهپایه فاخته نیز گفته می شود.

پرنده نابالغ ، نشانه‌های گردن را ندارد  . کبوتر جنگلی غالبا در زمستان به صورت گله‌های بزرگ دیده می شود و اغلب با فاخته‌ها همراه است . وقتی احساس خطر می کند ، با صدای شدید و ناگهانی از درخت پر می کشد

اطلاعات بیشتر در مورد: کبوتر جنگلی

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران