تیره دارکوب-picidae

تیره دارکوب-picidae(تعداد گونه ها :10)

دارکوب ها پرندگانی هستند درخت‌زی با منقاری قوی و نوک‌تیز که با آن تنه درختان را سوراخ می کنند .
زبان آنها خیلی دراز است و پاهای قویی دارند که دو انگشت آن در جلو و دو انگشت در عقب قرار دارد . دم آنها محکم است و هنگام بالا رفتن از درخت از آن به عنوان تگیه‌گاه استفاده می کنند . پرندگانی تک‌زی هستند ؛ پروازی پرتوان و موجی دارند ، نر و ماده آنها همشکل نیست . بیشتر نرها روی سرشان یک قسمت قرمز رنگ دارند . در سوراخ‌هایی که در تنه درخت ایجاد می کنند آشیانه می سازند . از حشرات ، میوه‌ها و مغز دانه‌ها و شیره درختان تغذیه می کنند .!

دارکوب کوچک - 3.0 out of 5 based on 2 votes


اندازه دارکوب کوچک 14سانتی‌متر است ؛ کوچکترین دارکوب در خانواده دارکوب‌ها است و از همه دارکوب‌های ابلق دیگر به‌ کمک جثه کوچک ( اندازه گنجشک ) ، سطح پشتی با راهراه عرضی سیاه و سفید و فقدان رنگ قرمز در پوشپرهای زیر دم تشخیص داده می‌شود . پیشانی ، گونه‌ها و سطح شکمی ان تقریبا سفید رنگ است با چند رگه تیره‌رنگ در پهلوها . تارک دارکوب کوچک نر ؛ قرمز تیره و تارک پرنده ماده تقریبا سفید است . پرنده نابالغ اثری از رنگ قرمز روی تارک دارد و سطح شکمی آن قهوه‌ای‌تر می باشد .

این پرنده معمولا خود را از انظار پنهان نگاه میدارد و بیشتر اوقات در بین شاخه‌های کوچک بالی درخت به‌سر می برد و مرتبا این سو و آن سو می پرد .

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب کوچک
دارکوب سر سرخ - 3.6 out of 5 based on 5 votes

اندازه دارکوب سرسرخ 21 سانتی‌متر است ؛ ممکن است با دارکوب خالدار بزرگ و دارکوب باغی اشتباه شود ولی اندکی از آنها کوچکتر است . تارکی به رنگ قرمز روشن و بدم حاشیه سیاه دارد که تا اندازه‌ای کاکل مانند است . سفیدی طرفین سرش بیشتر و نوار شاربی سیاه ان خیلی باریک می باشد ، ولی نوار چشمی سیاه را ندارد . بنابراین سر بطور کلی کمرنگ بنظر می اید . سطح شکمی آن سفید است با پهلوهای رگه‌رگه که به تدریج در رنگ قرمز شکم محو می شود  ( بر خلاف دارکوب خالدار که این رنگ قرمز حد قاطعی دارد ) . بال‌هایش دارد راهراه عرضی مشخص سیاه و سفید است و سفیدی شانه‌های آن باریکتر از سفیدی شانه دارکوب خالدار بزرگ می‌باشد . دارکوب سر سرخ ماده تیره‌تر و قرمزی تارکش کمرنگ‌تر است .

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب سر سرخ
دارکوب بلوچی - 3.5 out of 5 based on 2 votes

دارکوب بلوچی یا دارکوب سند  گونه‌ای از دارکوبان است که در ایران، پاکستان و هندوستان یافت می‌شود.
دارکوب بلوچی 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه دارکوب سوری است. که در ناحیه ی بلوچستان ایران مشاهده می شود. اما اندکی از دارکوب سوری کوچکتر با تارک و پس گردن قرمز است، پرنده ی نر شبیه پرنده ی جوان دارکوب سوری است، با این تفاوت که دراین گونه، قرمزی تا پس سر ادامه ندارد. زیر تنه سفید خاکستری ، روتنه سیاه و سفید و سرشانه سفید، شبیه دارکوب بزرگ پایین سینه امتداد دارد. به رنگ سیاه و زیر شکن و زیر دم به رنگ قرمز کم رنگ استو در پرنده ی ماده، تارک و پس سر سیاه دیده می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب بلوچی
دارکوب بال سفید - 5.0 out of 5 based on 2 votes

اندازه دارکوب بال سفید  23 سانتیمتر است و از نظر اندازه شبیه دارکوب بزرگ و دارکوب سوری است، با این تفاوت که نر و ماده همشکل نبوده و شکل ظاهریشان نز با هم تفاوت دارد. از سایر دار کو ب های ابلق، به واسطه ی سفیدی بسیار بزرگتر خط بالی و رگه های پهن سفید روی شاهپرهای ثانویه متمایز می شود. همچنین از دارکوب سوری، به واسطه ی نوار سیاه حاشیه ی سرو گردن، و از دارکوب بزرگ، به واسطه ی سر و زیر تنه ی سفید روشن و لکه ی سفید روشن و لکه ی سفید گردن تمیز داده می شود. در پرنده ی نر، پس سر و زیر دم قرمز و پیشانی سفید است.

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب بال سفید
دارکوب خالدار بزرگ - 3.2 out of 5 based on 5 votes

اندازه دارکوب خالدار بزرگ 22 سانتی‌متر است ؛ خیلی کوچکتر از دارکوب سبز و خیلی بزرگتر از دارکوب کوچک است .

به‌وسیله پشت سیاه ، پرهای سفید شانه و پوشپرهای زیر دمی قرمز از دارکوب کوچک تشخیص داده می‌شود . ( سطح پشتی دارکوب کوچک منظره راهراه عرضی دارد ) روی گونه سفید آن یک نوار عرضی سیاه و ممتد دیده می‌شود . سطح شکمی آن سفید یا شیر قهوه‌ای کمرنگ و یکدست است به‌جز بخش عقبی شکم و پوشپرهای زیر دم که قرمز رنگ می باشد . پرنده نر یک لکه پس سری به رنگ قرمز دارد ، ولی پرنده نابالغ ( در هر دو جنس ) تمام تارکش قرمز است . . دارکوب خالدار خالدار بزرگ پرنده‌ای‌ست که به ندرت بر روی زمین تغذیه می کند ( رجوع شود به دارکوب سر سرخ ، دارکوب باغی ، دارکوب بلوچی و دارکوب بال سفید )

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب خالدار بزرگ
دارکوب سیاه - 2.5 out of 5 based on 2 votes

دارکوب سیاه  گونه‌ای از دارکوبان غیرمهاجر است که در جنگل‌های کهنسال بومگاه دیرین‌شمالگانی زندگی کرده و بیشترین پراکندگی آن در اوراسیا می‌باشد.
دارکوب سیاه جثه‌ای بزرگتر از دیگر دارکوب‌ها داشته و تقریباً اندازهٔ کلاغ است. قد آن بین ۴۵ تا ۴۷ سانتی‌متر بوده و فاصلهٔ بین دو سر بال‌هایش به ۶۴ تا ۷۸ سانتی‌متر می‌رسد. همچنین این پرنده نوکی بسیار دراز و برابر با ۶،۳ سانتی‌متر دارد.
تمامی پرهای دارکوب سیاه، به جز تاج آن، سیاهرنگ است. پرندگان نر دارای تاجی کاملاً قرمز رنگ هستند ولی در پرندگان ماده تنها بخش عقبی بالای تاجشان قرمز است و بقیه آن سیاهرنگ می‌باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب سیاه
دارکوب سبز شکم پولکی ( دارکوب سبز راه راه ) - 1.5 out of 5 based on 2 votes

دارکوب سبز راه‌راه ظاهری شبیه به دارکوب سبز داشته اما جثه‌اش کمی بزرگتر است. پرهای پشتی پرنده سبز و در ناحیهٔ دم‌گاه زردرنگ می‌باشد و راه‌راه‌های سفید و قهوه‌ای روی دم آن دیده می‌شود. پرندهٔ نر دارای تاجی قرمزرنگ است اما پرندهٔ ماده تاجی سیاهرنگ دارد. منقار پرنده بزرگ و کم‌رنگ است و سبیلی سیاه و سفید دارد.
سطح پشتی آن سبز رنگ می باشد که در ناحیه دمگاه به زردی می گراید . بال‌هایش قهوه‌ای مایل به زردرنگ و مشخص ، و دم آن دارای راهراه‌ عرضی قهوه‌ای و سفید است . سطح شکمی سفید مایل به سبز با نقوش فلسی سیاهرنگ روی پهلوها و قسمت پایین شکم می باشد . نوار شاربی سیاه و سفید واضح و نوار چشمی سفید دارد . تارک در پرنده نر قرمز روشن و در پرنده ماده سیاه است . رفتارش شبیه دارکوب سبز است و اغلب روی زمین از مورچه و موریانه تغذیه می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب سبز شکم پولکی ( دارکوب سبز راه راه )
دارکوب قهوه ای (دارکوب راه راه) - 1.0 out of 5 based on 1 vote

دارکوب قهوه ای (دارکوب راه راه)، 16 سانتیمتر طول دارد و رنگ پرو بال و ویژگی رفتاریش شبیه شبگردهاست. هب دلیل توانایی و سازگاریش در مخفی شدن مشکلات فراوانی درتشخیص و بررسی این پرنده به وجود می آورد. حالت افتادن این پرنده به داخل پوشش گیاه، یاد آور سنگ چشم دم دراز یا سنگ چشم پشت سرخ ماده است. اغلب در حال تغذیه درون پوشش گیاهی نزدیک سطح زمین به سر می برد. روتنه قهوه ای خاکستری با لکه های عرضی قهوه ای تیره، تارک قهوه ای، بال ها قهوه ای گل باقلابی، دم بلند و خاکستری قهوه ای با راه راه قهوه ای تیره زیرتنه خاکستری نخودی با راه راه قهوه ای تیره که در نزدیکی گردن و گلو، راه راه ها فشرده تر است، دیده می شود. روی درخت با دو جفت انگشت جلو و دو عقب می نشیند.

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب قهوه ای (دارکوب راه راه)
دارکوب سوری (دارکوب باغی) - 3.1 out of 5 based on 8 votes

اندازه دارکوب سوری (باغی) تقریبا 22 سانتی‌متر است ؛ رنگ سیاه و سفید دارد ، جنس نر لکه قرمز رنگ پس سر دارد، اما ماده تارک و پس سر سیاه است. زیر بدن و زیر  دم قرمز رنگ است و زیر تنه سفید سربی است.
بسیار شبیه به دارکوب خالدار بزرگ است ولی نداشتن نوار عرضی سیاه روی گونه باعث می‌شود که صورتش سفید بنظر بیاید . در مقایسه با دارکوب خالدار بزرگ سفیدی دم آن کمتر است ولی بال‌هایش سفیدی بیشتری دارد ، و قرمزی پوشپرهای زیر دمش کمرنگ می باشد . پرنده نابالغ بخاطر قرمزی تارک ممکن است با دارکوب سر سرخ اشتباه شود ، ولی طوق سینه‌ای قرمز کمرنگ و نوار شاربی سیاه که به منقار متهی می‌شود ، آن را از متمایز می سازد.
شیوه پروازش شبیه دارکوب بزرگ است اما سفیدی دم کمتر مشخص است.

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب سوری (دارکوب باغی)
دارکوب سبز - 4.1 out of 5 based on 7 votes

این دارکوب اروپایی آسیایی بر خلاف بسیاری از دارکوبها بیشتر وقت خود را روی زمین می‌‌گذراند او از حشرات تغذیه می‌کند و در شکار مورچه به‌وسیله زبان خیلی بلندش متخصص است او زبان خود را در زمانی که به آن احتیاج ندارد در داخل جمجمه اش می‌‌پیچاند و جمع می‌کند اما وقتی زبانش را بیرون می‌‌آورد و دراز می‌کند طول زبانش چهار برابر طول بدنش می‌شود.
اندازه اش بین 31 تا 36 سانتی‌متر است ؛ دارکوبی است بزرگ با سطح پشتی سبز تیره ، سطح شکمی سبز مایل به خاکستری کمرنگ و تارک قرمز که دمگاه و قسمت پایین پشت آن زرد رنگ می‌باشد . طرفین سر و نوار شاربی خیلی پهنی دارد که وسط آن قرمز می باشد .

اطلاعات بیشتر در مورد: دارکوب سبز

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران