Skip to main content

درباره دانشنامه پرندگان ایران

آنچه امروز حیات انسان و موجودات را تهدید می نماید عدم شناخت واقعی از محیط و استفاده بیش از حد از آن است ، این دو عامل اصلی ؛ منابع زیست محیطی که عبارتند از آب ، هوا ، خاک ، جنگل ، مرتع و حیات وحش را به نابودی کشانده است . انگیزه های سود جویی ، تنوع طلبی و جمال پرستی بعضی انسانها به اندازه ای ست که با دخالت در این مجموعه که همچون زنجیر به هم پیوسته بوده و تغییر در هر یک از مظاهر آن مالا منجر به دگرگونی در عوامل دیگری می گردد و تعادل آنرا برهم می زند ، امروزه به حدی رسیده است که عرصه را بر خود انسان بیش از هر موجود دیگری تنگ تر و سلامت و حیات خویش را نیز به خطر انداخته است .

پیشرفت تکنولوژی و تفنن گرایی و ده ها عامل دیگر ، دست به دست هم داده ، محیط زیست را به تباهی و فساد کشانیده است، از طرفی همانگونه که اشاره شد ارزش هر چیز در عالم هستی به شناخت آن است و تا زمانیکه این شناسایی صورت نگرفته و خواص و اثرات آن معلوم نباشد ارزش و اهمیت آن هم واضح نبوده و چگونگی حفظ و حراست آن نیز نامعلوم خواد بود .

از این روی  تصمیم گرفتم به معرفی قسمتی از حیات وحش سزمین ایران (پرندگان ایران) در قالب یک وب سایت بپردازم، این وب سایت در بهمن ماه سال 1386 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است، باشد که بدین وسیله گام کوچکی در راه شناخت پیرامونمان گذارده باشم.!

 

با سپاس اکبر نعمتی

 

 

منابع استفاده شده در این وب سایت:

1. کتاب پرندگان ایران تالیف دکتر جمشید منصوری
2. کتاب پرندگان خاورمیانه
3.کتاب Birdlife
4. کتاب Collins Bird Guide
5. وب سایت ویکی پدیا

  • کلیک ها: 2090