مهاجرت چشمگیر بیش از ۶۰۰۰ قوی فریادکش و گنگ به تالاب های گیلان

به گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، با ورود چشمگیر قوها به تالابهای گیلان باردیگر زیستگاه های لین استان اهمیت اکولوژیک خود را به جهان باز نمایاند.مهاجرت چشمگیر بیش از ۶۰۰۰ قوی فریادکش و گنگ  به تالاب های گیلان

استان گیلان در اقلیم تقریبا خشک حوزه جغرافیایی این بخش از کره زمین، تافته ای جدا بافته است که به دلیل اقلیم معتدل و فراوانی آب بندهای طبیعی و منابع فراوان غذایی بخش مهمی از کرویدروهای مهاجرت پرندگان را تشکیل میدهد. هر ساله با فرا رسیدن فصل زمستان موج جدیدی از مهاجرت پرندگان، استان گیلان را فرا گرفته و قوها و غازها و گونه های دیگر با پناه آوردن به شبکه ای از مناطق حفاظت شده استان گیلان با آرامش به زمستان گذرانی می پردازند.

بر اساس گزارش های واصله و تائید کارشناسان محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان تاکنون نزدیک به ۶۰۰۰ قطعه قوی گنگ و فریادکش به تالاب ها و آب بندان های استان گیلان مهاجرت نموده اند.

تالاب های امیر کلایه، پارک ملی بوجاق و تالاب بین المللی انزلی، علی الخصوص پناهگاه حیات وحش سلکه، پناهگاه حیات وحش سرخانگل و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم بیشترین میزان این مهاجرت را به خود اختصاص داده اند. فریادهای قوهای فریادکش هیاهوئی وصف ناپذیر در این مناطق ایجاد نموده است.

قوها همانند خانواده اردک ها گیاهخوار بوده و بندرت از موجوداتی مانند ماهیان تغذیه می نمایند. قوها به روابط پایدار در گزینش جفت خود مشهورند و عموما تا پایان عمر به جفت خود وفادار می مانند. تحقیقات این پایداری را بین ۹۲ تا ۱۰۰ درصد در قوهای گنگ و فریادکش نشان می دهد. این پرنده زیبا بدلیل وزن سنگین در ارتفاع کم پرواز نموده و به همین دلیل میتواند به آسانی مورد هدف قرار گیرد اما شکارچیان بر اساس یک باور قدیمی شکار قو را موجب نکبت و بدبختی می دانند (از گذشته باور بر این بوده که قو پس از شکار شدن اشک ریخته و گریه می کند و اشک و آه این پرنده موجب نکبت و بی برکتی در زندگی می شود)، علاوه بر آنکه شکار این پرنده حمایت شده مشمول تعقیب قضایی بوده و قانون گذار مجازات حبس، جزای نقدی و محرومیت از شکار و صید را برای آن در نظر گرفته است.

مهاجرت پرندگان پدیده ای پیچیده است که عمده بوم شناسان جهان علت اصلی آن را دسترسی به غذا می دانند. هرساله با سرد شدن عرض های شمالی کره زمین موج این پدیده شدیدتر شده و دستجات بیشتری از پرندگان به عرض های جنوبی کره زمین مهاجرت می کنند.

اما بر خلاف آنچه به اشتباه در افکار عمومی جهان رایج است ریشه اصلی تشدید موج مهاجرت، نه سرما بلکه کم شدن امکان دسترسی به غذاست. در عرض های جنوبی زمین به دلیل شرایط معتدل آب و هوایی در برخی از کشورها امکان این دسترسی بیشتر بوده و پرندگان به دلیل پیام ژنی و دریافت غریزی این فرآیند، کرویدورهای مختلفی را برای مهاجرت به این بخش ها و دست یابی غذا انتخاب مینمایند.

چاپ ایمیل

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران