آغاز ضبط برنامه تلویزیونی پرندگان برای شبکه سجایا و Family TV

پرندگان ایران، ضبط برنامه تلویزیونی آموزشی با هدف آشنایی با پرندگان خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس با همکاری شبکه ماهواره ای سجایا و Family TV را آغاز نموده است.
این مجموعه برنامه بزودی از شبکه سجایا  بر روی فرکانس 12360 Vertical  بروی ماهواره NileSat   در ساعت های 10تا 11،  13 تا 14:30 ، 20 تا 21 و 23 تا 24 به وقت محلی (امارات متحده) پخش خواهد شد.چاپ ایمیل

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران