آغاز همکاری پرندگان ایران و شبکه تلویزیونی سجایا

نوشته شده توسط پرندگان ایران. ارسال شده در اخبار

پرندگان ایران با همکاری شبکه تلویزیونی سجایا (Sajaya TV) به زودی مجموعه برنامه های آشنایی با پرندگان و پرنده نگری را در بخش تلویزیون خانواده (Family TV) به روی آنتن خواهد برد. پیش بینی شده است این مجموعه برنامه ها پس از 21 رمضان از شبکه ماهواره ای سجایا به فرکانس 12360 Vertical  بروی ماهواره NileSat   در ساعت های 10تا 11،  13 تا 14:30 ، 20 تا 21 و 23 تا 24 به وقت محلی پخش شود.

چاپ