قمری معمولی Streptopelia turtur در لیست قرمز IUCN

قمری معمولی Streptopelia turtur در لیست قرمز IUCN

قُمری معمولی (نام علمی:Streptopelia turtur) پرندهای از راستهٔ کبوترسانان و خانوادهٔ کبوتریان است. این پرنده بومی اروپا، آسیا و شمال آفریقا است.
به علت شکار بی رویه این پرنده در اروپا و خاورمیانه اکنون در لیست قرمز IUCN  قرار گرفته است

این پرنده با دم بلند که روی گردن پرهای زینتی و روی شکم لکهٔ تقریباً سفید دارد. پرنده ای خوش آواز بطول ۲۷ سانتیمتر با بدنی نسبتاً لاغر ودم سیاه، باکناره‌های سفید که شاهپرهای آن رفته رفته از وسط به کنار کوتاهتر است. سطح پشتی قمری به رنگ خرمائی مایل به خاکی است که باپرهائی در وسط آنها سیاه می‌باشد، ودر کنار گردنش لکه‌ای مرکب از رگه‌های سفید وسیاه ورنگارنگ وگلو سینه‌اش تقریباً صورتی است. پرندهٔ نابالغ لکه‌های کنار گردن ناحیه گلو وسینه رنگ تقریباً صورتی ندارد. پرندهٔ قمری جفت جفت یا بصورت گله‌های کوچک دیده می‌شود. پرواز تند ومستقیم وحرکات بال آن با تکانهای شدید همراه است.
با توجه به بومی بودن این پرنده در ایران؛ امید است سازمان محیط زیست ایران تدبیر مناسبی برای حفاظت این گونه ارزشمند اتخاذ نماید.

منبع:

http://www.iucnredlist.org/details/22690419/0

 

چاپ ایمیل

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران