تیره غواص-gaviidae

تیره غواص-gaviidae (1)

پرندگان شناگر با جثه بزرگ و منقار نوک‌تیز که از کشیم‌ها بزرگترند .

پاهای قوی دارند که در قسمت عقب سطح شکمی قرار دارد و سه انگشت جلویی آنها پرده‌دار است .!

در زیر آب با مهارت غوطه می زنند و شنا می کنند ، هنگام بروز خطر به سرعت در آب فرو می روند و یا طوری شنا می کنند که فقط سر آنها از آب بیرون می ماند . معمولا در سطح آبهای باز فعالیت‌دارند و فقط به‌منظور زادوولد به ساحل می آیند . بال‌های آنها نسبتا کوچک و نوک‌تیز است ، هنگام پرواز قوز می کنند و سر خود را اندکی پایین‌تر از سطح بدن نگهمیدارند ، سریع و مدام بال‌می زنند ، دمی کوتاه و مشخص دارند که در پرواز پاهایشان از حد دم تجاوز می کند . نر و ماده آنها همشکل است ، روی زمین آشیانه می‌سازند

غذای عمده آنها ماهی است ، از سخت‌پوستان ، نرم‌تنان حشرات نیز تغذیه می کنند .!

اندازه غواص گلو سیاه 58 تا 67 سانتی‌متر است ؛ در فصل زادوولد به وسیله تارک و پس گردن خاکستری رنگ و منقار قلمی راست و سیاه رنگش مشخص می شود . گلویش سیاه است و در طرفین گردن و سینه رگه‌های نامنظم سیاه و سفید دارد . سطح پشتی آن در دو بخش قرینه مجموعه‌ای از لکه‌های سفید مربع شکل دارد که نشانه تشخیص خوبی است . در زمستان پروبالی پررنگ‌تر از غواص گلو سرخ دارد و پیشانی اش سیاه است ( بر خلاف گلو سرخ که صورتش سفید بنظر می آید ) . منقارش تقریبا به نازکی غواص گلو سرخ ولی راست است ( نه سر بالا ) . رنگ منقار کبود و نوک آن سیاه می باشد .