تیره بلدرچین بوته ای-turnicidae

تیره بلدرچین بوته ای-turnicidae(تعداد گونه ها :1)

پرنده کوچکی است مشابه بلدرچین ، وجود آن را در جنوب بلوچستان و شمال شرقی ایران گزارش کرده اند . در سالهای اخیر فقط یک گزارش مبنی بر وجود آن در خراسان دریافت شده است .   این پرنده به شدت در خطر انقراض می باشد.

بلدرچین بوته ای (بلدرچین آندلوسیا) - 3.0 out of 5 based on 4 votes

بلدرچین بوته ای (بلدرچین آندلوسیا) 15 سانتی‌متر است؛ پرنده ای‌ست کوچک و شبیه بلدرچین که در حال پرواز غالبا با آن اشتباه می شود .

تارکش تیره و در وسط یک نوار طولی نخودی رنگ دارد .طرفین سر و گلوی آن نخودی کمرنگ با خال خال ریز می باشد . این پرنده بوسیله سینه خرمائی مایل به نارنجی روشن و خال‌های سیاه درشت در پهلوها از بلدرچین ، مشخص می شود ، چشمها و حلقه چشمی آن آبی روشن است ، نر و ماده آن تقریبا همشکل می باشد . همیشه خود را از انظار مخفی می کند و به زحمت می توان آنرا وادار به پرواز کرد ، به سرعت و به صورت زیگزاک می دود ، پروازش از روی بی میلی ، ولی سریع و در ارتفاع کم است .تک‌تک و یا جفت‌جفت دیده می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: بلدرچین بوته ای (بلدرچین آندلوسیا)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران