کرکس ها-vultures

کرکس ها-vultures(تعداد گونه ها :5)


خیلی بزرگ و کند حرکت هستند با بال‌های خیلی دراز و پهن ، دم کوتاه و سر بدون پر ( به جز هُما )

معمولا با بال‌های باز اوج می گیرند و اغلب با عقاب‌ها اشتباه می شوند ولی سرشان کوچکتر است و طرح پرواز متفاوتی دارند ، نــر و ماده آنها همشکل است . اغلب با هم دیده می شوند ، از لاشه حیوانات تغذیه

می کنند ، روی درخت‌ها یا صخره‌های مرتفع آشیانه می سازند .

دال پشت سفید خاوری (کرکس رامپ سفید) - 4.7 out of 5 based on 7 votes

دال پشت سفید خاوری (کرکس رامپ سفید) 84 سانتی‌متر است ؛ یک دال کوچک و خیلی پررنگ که قسمت پایین پشت و دمگاهش سفید و بقه سطح پشتی آن قهوه‌ای مایل به سیاه و دارای لکه‌های ریز نخودی می باشد .! سر و گردنش خاکستری پر رنگ است ، پوشپرهای زیر دم و ران‌های سفید رنگ دارد . در پرواز تضاد بین پوشپرهای سفید زیر بال و شاهپرهای نخستین و ثانوی سیاه ، جلب توجه می کند .  دال پشت سفید ، رفتاری همچون دال دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: دال پشت سفید خاوری (کرکس رامپ سفید)
دال (کرکس گریفون) - 4.5 out of 5 based on 4 votes

دال (کرکس گریفون) 95 تا 103 سانتی‌متر است ؛ از نظر طرح بدن در حال پرواز با لاشخورهای دیگر فرق دارد ، بدین ترتیب که بالهائی پهن و بسیار دراز با شاهپرهای نخستین گسترده دارد که انتهای گرد بال را تشکیل می دهد ، دمش چهارگوش ، تیره و خیلی کوتاه است ، سطح زیرین بال‌ها از زیر بغل تا خم بال نوارهای عرضی کمرنگ دارد و سر کوچکش بطور کامل به داخل شِـنِـل فرو رفته است . پروبال خاکی رنگ آن با شاهپرهای تیره بال ودمش تضاد خاصی دارد ، سر و بدنش پوشیده از کرکپر سفید است . رنگ شنل در پرنده بالغ نخودی رنگ و در پرنده نابالغ قهوه‌ای رنگ می باشد . هنگام تغذیه و استراحت به‌طور دسته‌جمعی دیده می شوند .

اطلاعات بیشتر در مورد: دال (کرکس گریفون)
کرکس سیاه (دال سیاه) - 3.0 out of 5 based on 6 votes

دال سیاه 95 تا 105 سانتی‌متر است ؛ از لحاظ اندازه و طرح بدن در حال پرواز شبیه دال است با این تفاوت که سر بزرگتر و منقاری کلفت‌تر دارد و دمش درازتر و در انتها تا حدی سه‌گوش است ( ولی گاهی بر اثر فرسایش به دم دال شباهت پیدا می کند ) . تفاوت دیگرش پرو بال قهوه‌ای دوده‌ای یکدست است که از دور سیاه به‌نظر می رسد . پوشپرهای بالش تیره‌تر از شاهپرهاست و سطح زیرین بال‌ها مانند بال دال ؛ راهراه ندارد . گردنش بدون پر با پوستی به رنگ صورتی آمیخته با آبی می باشد و در اطراف گردن یک شِـنِـل قهوه‌ای رنگ دارد . رفتار و صدایش مانند دال است و تا اندازه‌ای تک‌زی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: کرکس سیاه (دال سیاه)
هما ( همای سعادت ، مرغ استخوان خوار) - 4.7 out of 5 based on 6 votes

هما یا مرغ استخوان‌خوار  نوعی کرکس بزرگ است که در کوه‌های مرتفع آفریقا، جنوب اروپا و آسیا زندگی می‌کند.
هما ( همای سعادت ، مرغ استخوان خوار) 100 تا 110 سانتی‌متر ؛  طرح مشخص بدن در حال پرواز ، این پرنده را از سایر لاشخورها متمایز می سازد . بیشتر به یک شاهین عظیم شباهت دارد تا به یک لاشخور . بال‌های آن دراز ، کم عرض و زاویه‌دار و دمش بلند ، لوزی شکل و تیره‌رنگ است . سطح پشتی ، بال‌ها و دم آن سیاه مایل به خاکستری و سرش بطور کلی نخودی رنگ است ، اطراف چشم و ناحیه پس منقار آن سیاه رنگ می باشد که به یک دسته موی سیاه ریش مانند در زیر منقار منتهی می شود . سطح شکمی نارنجی ، مایل به زرد ، ناحیه سینه به‌طور واضح نارنجی رنگ است که با بال‌های تیره تضاد خاصی نشان می دهد . پرنده نابالغ سر و گردنی تیره دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: هما ( همای سعادت ، مرغ استخوان خوار)
کرکس مصری (کرکس کوچک) - 3.8 out of 5 based on 6 votes


کرکس مصری (کرکس کوچک) 53 تا 65 سانتی‌متر است ؛ لاشخوری کوچک و سیاه و سفید که از سایر لاشخورها کوچکتر است ، طرح بدنش در حال پرواز با بال‌های دراز ، مستقیم و نوک‌تیز به رنگ سیاه و سفید و دم سه‌گوش سفید ، خیلی مشخص است . سر و گلوی پرنده بالغ پوستی زردرنگ و بدون پر دارد ، پس سر و گردنش را انبوهی از پرهای کوتاه و فشرده می پوشاند ، پرو بالش سفید چرک و شاهپرهای نخستین آن سیاه‌رنگ است . منقارش از منقار لاشخورهای دیگر باریکتر است . رنگ پر و بال پرنده نابالغ بر حسب سن ، از قهوه‌ای پررنگ تا سفید چرک تغییر می کند و سر و پرهای انبوه گردنش تقریبا قهوه‌ای رنگ است . با اینکه این پرنده چندان اجتماعی نیست ، گاهی دو یا سه‌ تای آن همراه با چند ( دال ) بر سر یک لاشه جنگ می شود تا پس مانده پرنده‌های بزرگ‌تر را بخورند . آشغال و زباله را در جستجوی گوشت و مواد حیوانی دیگر زیر و رو کند ( رجوع شود به لک‌لک سفید که طرح بالش در پرواز مشابه این پرنده است و اغلب با بال باز اوج می گیرد ) .


اطلاعات بیشتر در مورد: کرکس مصری (کرکس کوچک)

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران