تیره عقاب ماهیگیر-pandionidae

تیره عقاب ماهیگیر-pandionidae(تعداد گونه ها :1)

این پرنده هنگام شکار از مهارت خود در، درجا بال زنی و سرخوردن روی جبهه ی هوا بهره می برد و با شیرجه به درون آب، ماهی را شکار کرده و در حالی که آن را با یک پا گرفته از آب خارج می شود. غالبا برای استراحت، روی درخت های خشک ، پایه های برق و صخره های نزدیک آب می نشیند.

عقاب ماهی گیر - 4.6 out of 5 based on 10 votes

اندازه عقاب ماهیگیر 50 تا 57 سانتی‌متر است ؛ نر و ماده همشکلند. تنها پرنده‌ای که در این خانواده وجود دارد ، گونه عقاب ماهی گیر است و غیر از عقاب مارخور ، عقاب ماهی گیر تنها عقابی است که سطح پشتی تیره و سطح شکمی سفید خالص با نوار سینه‌ای تیره دارد ، سرش سفید و نسبتا کاکلی است با نوار پهن سیاه در ناحیه چشم که به سمت عقب و کنار گردن ادامه پیدا می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: عقاب ماهی گیر

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران