قرقی ها-hawks

قرقی ها-hawks(تعداد گونه ها :4)

از بقیه گروه‌های این خانواده کوچکترند ، با بال‌های کوتاه ، گرد و دم دراز
در پرواز سریع بین درخت‌ها در تعقیب شکار مهارت خاصی دارند
ماده‌ها خیلی بزرگتر از نــرها هستند و روی درخت‌ها آشیانه می سازند

قرقی (قرقی شمالی - قرقی اوراسیایی) - 3.5 out of 5 based on 44 votes

قرقی  نر، 28 سانتیمتر و قرقی ماده 38 سانتیمتر طول دارد و از نرها بسیار بزرگتر و حدودا هم اندازه ی نر طرلان اند. پروازی بسیار تند با بال زدن نهای سریع دارند. انتهای بدن لاغر و دم بلند و باریک با انتهای مستطیل شکل و سر کمتر جلو آمده است. زیر تنه سفید است که در آن راه اره عرضی نزدیک به هم؛ به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره دیده می شود. روتنه، در پرنده ی نر، به خاکستری پر رنگ با گونه های خرمایی و لکه ی سفیدی در پس گردن، و در پرنده ی ماده، قهوه ای مایل به سیاه با نوار آبرویی پیوسته باریک به رنگ سفید، که تا پشت سر امتداد دارد. دیده می شود. در پرنده ی نر، زیر دمگاه سفید و روی دم خاکستری است که در آن نوارهای عرضی سیاه رنگ به چشم می خورد. در پرنده ی ماده، زیر دمگاه و زیر تنه سفید است و در آن راه راه عرضی قهوه ای کمرنگ مشاهده می شود. پرنده ی نابالغ شبیه پرنده ی ماده به نظر می رسد اما قهوه ای رنگ تر است. هنگام شکار در بالای پر چین های و حصار ها و در زیر درختان گشت زده و با حرکتی سریع به پرندگان و پستانداران کوچک حمله می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد: قرقی (قرقی شمالی - قرقی اوراسیایی)

32 تا 37 سانتی‌متر ؛ ماده این پرنده را غالبا به دشواری می توان از ماده قرقی تشخیص داد ، ولی پرنده نــر کاملا مشخص است  . در هر دو جنس سطح زیرین بال‌ها سفید ، نوک بال‌ها سیاه و چشم‌ها به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز است ( نه زرد ) . بال‌های این پرنده از بال‌های قرقی درازتر است ، پرنده نــر بزرگتر از نــر قرقی است و پس گردنش ، پشت و سطح پشتی بال‌های آن خاکستری مایل به آبی روشن می باشد . سطح شکمی در مواردی تقریبا سفید ولی در پهلوها و نزدیک به بُن بال‌ها نخودی رنگ است که با سفیدی سطح زیرین بال‌ها تضاد خاصی دارد . گونه‌هایش خاکستری‌تر ( نه خرمائی ) و طرفین گردنش نخودی رنگ است . پرنده ماده در سطح پشتی خاکستری‌تر  از ماده قرقی است و روی گلو خال‌های قهوه‌ای رنگ دارد . در پرنده نابالغ سطح شکمی سفید خالص است با لکه‌های بزرگ قهوه‌ای ( رجوع شود به پیغوی کوچک )

اطلاعات بیشتر در مورد: پیغو
طرلان (طرلان شمالی - ترلان شمالی) - 2.8 out of 5 based on 5 votes

طرلان (طرلان شمالی - ترلان شمالی) 48 تا 60 سانتی‌متر است ؛ طرلان ماده خیلی بزرگتر از طرلان نــر است . این پرنده به‌طور کلی شبیه به یک قرقی ماده خیلی بزرگ به‌نظر می رسد ، با این تفاوت که قاعده بال‌هایش پهن است و در موارد عادی نوک‌تیز بنظر می آید ، جز درهنگام بالباز اوج‌گیری سطح پشتی تیره‌رنگ دارد و در بالای چشمش نوار سفید ممتدی دیده می شود . سطح شکمی تقریبا سفید با راه‌راه عرضی قهوه‌ای پررنگ نزدیک بهم و پوشپرهای زیر دمی سفید و مشخصی دارد . پرنده نابالغ در سطح پشتی کمرنگ‌تر است و سطح شکمی آن نخودی رنگ می باشد ، با لکه‌های قهوه‌ای پررنگ و قطره‌ای شکل . این شکاری زیبا ، پرندگان را تعقیب می کند و در این حالت با نهایت چابکی و سرعت از لابلای درختان می گذرد . به دنبال شکار سریع و در ارتفاع کم پرواز می کند و در این حالت پروازش شامل چند مرتبه بال زدن سریع و بالبازروی‌های طولانی است  ( رجوع شود به قرقی ماده )

اطلاعات بیشتر در مورد: طرلان (طرلان شمالی - ترلان شمالی)
پیغوی کوچک - 3.0 out of 5 based on 3 votes
پیغوی کوچک
پیغوی کوچک


پیغوی کوچک، یکی از کوچکترین پرنده های شکاری و از خانواده قوش ها است. نر و ماده آن شبیه به هم هستند اما جنس ماده بزرگتر است، اندازه جنس نر 29 سانتی‌متر ، و ماده  آن 33 سانتی‌متر ؛ پرنده نر خیلی شبیه نر پیغو ، ولی کوچکتر و رنگ خاکستری سطح پشتی آن کمرنگ‌تر است . بالهای کوتاه و دمی بلند دارد. طرفین سر و گردنش خاکستری کمرنگ است و گاهی در ناحیه گردنش طوق مشخص و کمرنگی مشاهده می شود . چهار یا پنج نوار پهن قهوه‌ای رنگ دارد که این نوارها روی شاهپرهای وسطی دم امتداد پیدا نمی کند . چانه و گلویش سفید یا نخودی است و معمولا اثری از رنگ خاکستری دارد . سطح شکمی آن خرمایی رنگ است و روی‌هم‌رفته کمرنگ‌تر از سطح شکمی سایر پیغوها می باشد . پرنده ماده در سطح پشتی قهوه‌ای‌تر است و روی شاهپرهای وسطی دم آن اثری از راهراه عرضی مشاهده می شود .  مانند سایر پرنده های شکاری شکار می کند، بطور غافلگیرانه از روی درختی که خود را روی آن پنهان کرده به سرعت به سمت طعمه حمله ور می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد: پیغوی کوچک

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران