سارگپه ها-buzzards

سارگپه ها-buzzards(تعداد گونه ها :6)

گردن کوتاه ، بال‌های بلند و دم نسبتا کوتاه دارند ، معمولا در حال بالباز اوج‌گیری و چرخش دیده می شوند
مانند عقاب های کوچک بنظر می رسند ولی سر و منقارشان بالنسبه کوچکتر است ، رنگ پرو بال آنها خیلی متغیر است و از لحاظ تشخیص ارزش محدودی دارد ( به جز نوارهای دم یا طرح زیر بال )
نر و ماده آنها همشکل است و روی درخت‌ها یا صخره‌ها اشیانه می سازند

سارگپه جنگلی تاجدار - 3.0 out of 5 based on 2 votes

50 تا 57 سانتی‌متر ؛ در حال پرواز به وسیله بال‌های پهن با قاعده باریک ، دم بلند‌تر و سر کوچک‌تر با گردن بلندتر ، از سارگپه کاملا متمایز است . دمش دارای یک نوار انتهایی تیره و دو نوار باریک است که به قاعده دم نزدیک‌تر می باشد و نقش و نگار سطح شکمی و سطح زیرین بال‌هایش روشنتر است . رنگ پروبال در این پرنده خیلی متنوع است ، سطح پشتی آن قهوه‌ای پر رنگ و سرش خاکستری است ، سطح شکمی پر از نقوش دالبری قهوه‌ای پررنگ و گاهی کاملا قهوه‌ای یکدست می باشد . پرنده نابالغ غالبا رگه‌های کرم رنگ روی سرش دارد و سطح شکمی آن راهراه است .  این پرنده کمتر از سارگپه بالباز اوج‌گیری و درجا بال‌زنی می کند  ، وقتی بالبازروی می کند ، بالهایش اندکی آویخته  و نوک آنها به بالا برگشته است .  از لارو زنبورها و گاهی از موش ، پرندگان کوچک و تخم پرندگان تغذیه می کند

اطلاعات بیشتر در مورد: سارگپه جنگلی تاجدار
سارگپه جنگلی - 3.3 out of 5 based on 3 votes

50 تا 57 سانتی‌متر ؛ در حال پرواز به وسیله بال‌های پهن با قاعده باریک ، دم بلند‌تر و سر کوچک‌تر با گردن بلندتر ، از سارگپه کاملا متمایز است . دمش دارای یک نوار انتهایی تیره و دو نوار باریک است که به قاعده دم نزدیک‌تر می باشد و نقش و نگار سطح شکمی و سطح زیرین بال‌هایش روشنتر است . رنگ پروبال در این پرنده خیلی متنوع است ، سطح پشتی آن قهوه‌ای پر رنگ و سرش خاکستری است ، سطح شکمی پر از نقوش دالبری قهوه‌ای پررنگ و گاهی کاملا قهوه‌ای یکدست می باشد . پرنده نابالغ غالبا رگه‌های کرم رنگ روی سرش دارد و سطح شکمی آن راهراه است .  این پرنده کمتر از سارگپه بالباز اوج‌گیری و درجا بال‌زنی می کند  ، وقتی بالبازروی می کند ، بالهایش اندکی آویخته  و نوک آنها به بالا برگشته است .  از لارو زنبورها و گاهی از موش ، پرندگان کوچک و تخم پرندگان تغذیه می کند

اطلاعات بیشتر در مورد: سارگپه جنگلی
سارگپه چشم سفید - 2.3 out of 5 based on 6 votes

44 سانتی‌متر ؛ نر و ماده این پرنده همشکل است .  سارگپه‌ای است خیلی کوچک با دم نسبتا دراز ، سطح پشتی آن قهوه‌ای پررنگ بت رگه‌های سیاه است و یک لکه بزرگ سفید و واضح در پس سرش دیده می شود . سطح شکمی آن تقریبا سفید و راهراه عرضی قهوه‌ای مشخصی دارد . چانه و گلویش سفید است و در وسط و طرفین آن خط طولی تیره‌رنگی دیده می شود . پوشپرهای کرنگ روی بال در پرواز به خوبی نمایان است ، رنگ چشمش سفید آمیخته با زرد است . سارگپه چشم سفید چندان فعال نیست و معمولا روی درخت یا تیر تلگراف می نشیند ، پروازش سریع ، در ارتفاع کم و توام با بالبازروی‌های کوتاه است

اطلاعات بیشتر در مورد: سارگپه چشم سفید
سارگپه استپی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

سارگپه استپی در سه مورف قرمز روباهی، سیاه- قهوه ای و مشکی می باشد.
مورف سیاه-قهوه ای سارگپه استپی در ایران، با سارگپه معمولی اشتباه گرفته می شود  (متاسفانه در منابع فارسی سارگپه معمولی جز یکی پرندگان ایران شناخته می شود.) طبق ویرایش دوم کتاب پرندگان خاورمیانه سارگپه معمولی فقط در اروپای غربی زندگی می کند. سارگپه استپی از سارگپه معمولی کوچکتر و لاغرتر است، بالهایش خالهای بیشتری دارد و دمش نیز بلندتر است.
رنگ پرو بال سارگپه  استپی بالغ خیلی متنوع ولی به‌طور کلی قهوه‌ای پررنگ است ،زیر بال ها غالبا کمرنگ است و در سطح شکمی لکه‌های سفید فراوان دارد . میزان رنگ سفید در سطح شکمی و زیر بال‌ها متغیر است ولی به اندازه سارگپه پابلند نمایان نیست .
در زیرخم بال ها لکه های بزرگ تیره رنگی دیده می شود و پاها بدون پر و به رنگ زرد کم رنگ است.
رو تنه قهوه ای کمرنگ تا قهوه ای تیره و نوک شاهپرها قهوه ای تیره تا سیاه است.

اطلاعات بیشتر در مورد: سارگپه استپی
سارگپه پا بلند - 4.2 out of 5 based on 11 votes

60 تا 65 سانتی‌متر ؛ تشخیص سارگپه پا بلند از سارگپه ، که خیلی به آن شباهت دارد ، بسیار دشوار است . رنگ پرو بالش بسیار متنوع و از قهوه‌ای مایل به خرمائی پررنگ با سطح شکمی کرم رنگ و رگه‌رگه ، تا تقریبا سیاه با سطح شکمی قهوه‌ای خیلی پررنگ تغییر می کند . سر پرنده بالغ معمولا کمرنگ است و دمش اغلب دارچینی و بدن راه‌راه عرضی می باشد .اما دم سارگپه با اینکه شبیه دم این پرنده است ، به ندرت را‌هراه عرضی قابل تشخیص روی آن وجود دارد . در پرواز سطح شکمی این پرنده سفیدرنگ بنظر می اید ، ولی نوک و خم بال‌ها و رانهایش تیره‌رنگ است  ، پرنده نابالغ از نابالغ سارگپه غیرقابل تشخیص است .

اطلاعات بیشتر در مورد: سارگپه پا بلند
سارگپه پرپا - 5.0 out of 5 based on 2 votes

سارگپه پرپا 50تا 60 سانتی‌متر  است ؛ از سارگپه به وسیله پاهای دراز و بارکتر و دم سفید با نوار انتهایی پهن و تیره مشخص می شود . معمولا سطح شکمی و زیر بال‌هایش سفید‌تر ، شکمش تیره‌رنگ و سرش کمرنگ است . در پرواز لکه‌های واضح و تیره‌رنگ خم بال و نوک تیره شاهپرهای نخستین ، در زمینه کمرنگ بال‌ها ، کاملا مشخص است . پاهایش تا حد قاعده پنجه ؛ پردار است در حالی که سارگپه پاهای زرد رنگ و بدون پر دارد . پرنده نابالغ شبیه نابالغ سارگپه است ولی اندکی سفیدی روی دم آن دیده می شود . رفتار ، صدا و پروازش شبیه سارگپه است ، اما هنگام شکار در ارتفاع کم پرواز می کند و مکررا درجا بال می زند و ضمن بال‌زدن‌های آهسته یکباره به طعمه حمله می کند ، بیشتر از خرگوش و جوندگان کوچک و گاهی از پرندگان تغذیه می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: سارگپه پرپا

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران