تیره قوش-accipiteridae

تیره قوش-accipiteridae(تعداد گونه ها :31)

 این تیره، کورکورها، عقاب ها، قوش ها، سنقرها، و کرکس ها را در بر می گیرد. پرندگانی شکاری و روزی اند که جثه ی بزرگی داشته و گوشتخوارند. منقاری قلاب مانند و چنگال هایی محکم و قلاب مانند برای گرفتن و پاره کردن شکار دارند. بالهایشان پهن و بلند است و سرشان بزرگ و سوراخ بینی شان روی نرمه ی منقار؛ واقع د رقاعده ی آن، قرار دارد. نر و ماده همشکل اند. و معمولا ماده بزرگترند. رنگ پرنده ی نابالغ بسیار متغیر است. پرواز قوی، به صورت بالبازروی، از ویژگی های مهم این پرندگان به شمار می رود. روی درختان، صخره های مرتفع و روی زمین آشیانه می سازند.
قوش کلمه ای عامیانه است که به گروهی از پرندگان شکاری اطلاق می گردد. در اینجا منظور تیره های پرندگان شکاری بدون تیره شاهینیان و عقاب ماهیگیریان است.

سارگپه ها-buzzards(تعداد گونه ها :6)

سارگپه ها-buzzards

گردن کوتاه ، بال‌های بلند و دم نسبتا کوتاه دارند ، معمولا در حال بالباز اوج‌گیری و چرخش دیده می شوند
مانند عقاب های کوچک بنظر می رسند ولی سر و منقارشان بالنسبه کوچکتر است ، رنگ پرو بال آنها خیلی متغیر است و از لحاظ تشخیص ارزش محدودی دارد ( به جز نوارهای دم یا طرح زیر بال )
نر و ماده آنها همشکل است و روی درخت‌ها یا صخره‌ها اشیانه می سازند

مشاهده گونه های این تیره

کورکورها-kites(تعداد گونه ها :4)

کورکورها-kites

بال‌های دراز و زاویه‌دار و دم دوشاخه دارند ، پرواز آنها سبک و توام با بالبازروی است
نــر و ماده آنها همشکل می باشد و روی درخت‌ها آشیانه می سازند
پرندگان این گروه ( کورکورها ) گاهی از لاشه حیوانات نیز تغذیه می کنند

مشاهده گونه های این تیره

کرکس ها-vultures(تعداد گونه ها :5)

کرکس ها-vultures


خیلی بزرگ و کند حرکت هستند با بال‌های خیلی دراز و پهن ، دم کوتاه و سر بدون پر ( به جز هُما )

معمولا با بال‌های باز اوج می گیرند و اغلب با عقاب‌ها اشتباه می شوند ولی سرشان کوچکتر است و طرح پرواز متفاوتی دارند ، نــر و ماده آنها همشکل است . اغلب با هم دیده می شوند ، از لاشه حیوانات تغذیه

می کنند ، روی درخت‌ها یا صخره‌های مرتفع آشیانه می سازند .

مشاهده گونه های این تیره

سنقرها-harriers(تعداد گونه ها :4)

سنقرها-harriers


بدنی باریک ، بال های دراز و اندکی زاوه‌دار ، دم دراز و پاهای دراز دارند

منقارشان چندان ضخیم نیست ، معمولا در ارتفاع کم پرواز می کنند و در پرواز سر بالها را اندکی بالا نگهمیدارند ، نر و ماده آنها همشکل نیست و نرها معمولا از ماده‌ها کوچکترند ، سنقرها روی زمین و یا در نیزارها آشیانه می سازند .

مشاهده گونه های این تیره

قرقی ها-hawks(تعداد گونه ها :4)

قرقی ها-hawks

از بقیه گروه‌های این خانواده کوچکترند ، با بال‌های کوتاه ، گرد و دم دراز
در پرواز سریع بین درخت‌ها در تعقیب شکار مهارت خاصی دارند
ماده‌ها خیلی بزرگتر از نــرها هستند و روی درخت‌ها آشیانه می سازند

مشاهده گونه های این تیره

عقاب ها-eagles(تعداد گونه ها :8)

عقاب ها-eagles

شکاری‌های بزرگ با بال‌های دراز و پهن ، سر و منقار بزرگ ، دم پهن و پاهای پردار
اغلب بالباز اوج می گیرند و پروازی باشکوه دارند . تغییرات پروبال انها تدریجی و کند است ، در نتیجه تشخیص نابالغ‌ها خیلی دشوار است ، نر و ماده آنها همشکل است ولی ماده‌ها اندکی از نرها بزرگترند .
بعضی از عقاب‌ها فقط لاشه می خورند ، روی درخت‌ها یا صخره‌های مرتفع آشیانه می سازند .!مشاهده گونه های این تیره

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران