پرهای‌ پرندگان‌، از چه‌ موادی‌ ساخته‌ شده‌اند؟!

پرهای‌ پرندگان‌ یکی‌ از مهمترین‌ اعضای‌ موجود در بدن‌ آنها به‌ شمار می‌روند. از مهمترین‌ کارهایی‌ که‌ پرپرندگان‌ انجام‌ می‌دهند می‌توانیم‌ از پرواز، گرم‌ نگه‌داشتن‌ آنها در هوای‌ سرد و همینط‌ور برای‌ گرم‌ نگه‌ داشتن‌تخمها و حتی‌ جلب‌توجه‌ و یا فرار از دست‌ دشمنان‌ نام‌ ببریم‌. آیا تاکنون‌ به‌ این‌ نکته‌ فکر کرده‌اید که‌ پرهای‌پرندگان‌ که‌ در زندگی‌ آنها نقشی‌ اساسی‌ دارند، از چه‌ موادی‌ ساخته‌ شده‌اند؟!
پرها معمولا از همان‌ ماده‌ای‌ ساخته‌ می‌شوند که‌ مو و ناخن‌ انسانها به‌ وجود می‌آیند. این‌ ماده‌ که‌ ((کراتین‌)) نام‌دارد حتی‌ منقار پرندگان‌ را نیز تشکیل‌ می‌دهد. پر و منقار نیز همانند مو و ناخنهای‌ انسان‌ رشد می‌کنند، البته‌پرندگان‌ مجبور نیستند که‌ آنها را کوتاه‌ کنند. زیرا پرهای‌ بلند و قدیمی‌ معمولا می‌ریزند و جای‌ خود را به‌پرهای‌ جدید می‌دهند و منقار پرندگان‌ نیز با توجه‌ به‌ استفاده‌ مداوم‌ پرندگان‌ از آن‌ ساییده‌ می‌شود و به‌ همین‌دلیل‌ معمولا از اندازه‌ معین‌ و مشخصی‌ بزرگتر نمی‌شود. البته‌ بعضی‌ از پرندگان‌ خودشان‌ با ساییدن‌منقارشان‌ به‌ محلهای‌ سخت‌ و زبر منقار خود را کوتاه‌ می‌کنند و اندازه‌ آن‌ را برای‌ استفاده‌ بهتر از آن‌ به‌ میزان‌معینی‌ نگه‌ می‌دارند..

 

{yoogallery src=[/images/birds/birds-feather/] width=[85] title=[پرهای‌ پرندگان‌، از چه‌ موادی‌ ساخته‌ شده‌اند؟!] style=[slideshow] thumb=[rounded] prefix=[small_]  effect=[random] thumb_cache_dir=[small] spotlight=[1] count=[7] order=[random]}

چاپ ایمیل

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران