آخرین اخبار

قمری معمولی Streptopelia turtur در لیست قرمز IUCN

قمری معمولی Streptopelia turtur در لیست قرمز IUCN

قُمری معمولی (نام علمی:Streptopelia turtur) پرندهای از راستهٔ کبوترسانان و خانوادهٔ کبوتریان است. این پرنده بومی اروپا، آسیا و شمال آفریقا است.
به علت شکار بی رویه این پرنده در اروپا و خاورمیانه اکنون در لیست قرمز IUCN  قرار گرفته است

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

پرندگان ایران کاندید بهترین سایت محیط زیست کشور در سال 95

 کاندید بهترین سایت محیط زیست کشور

پرندگان ایران جز 5 کاندید نهایی در بخش بهترین سایت محیط زیست قرار گرفته است.
جشنواره وب سایت های ایران از معتبرترین جشنواره های حوزه فناوری اطلاعات است که تاکنون هشت دوره آن از سال ۱۳۸۷ توسط پایگاه خبری وب سایت های ایران (وبنا) به همراه گروهی از فعالان و متخصصین حوزه وب در ایران برگزار گردیده است.
هدف اصلی از برگزاری جشنواره وب ایران٬ تشویق و توسعه تولید محتوا و خدمات منطبق بر فرهنگ ایرانی در فضای مجازی می باشد.

پرندگان ایران شش سال متوالی به عنوان کاندید بهترین سایت علمی و محیط زیست انتخاب می شود.

دانشنامه پرندگان ایران در جشنواره ششم برترین سایت علمی کشور شد


با سپاس
اکبر نعمتی

کارشناس پرنده شناسی

چاپ ایمیل

دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران

پرندگان ایران برترین سایت علمی کشوردر اختتامیه ششمین جشنواره وب ایران، دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران شد.
جشنواره وب سایت های ایران از معتبرترین جشنواره های حوزه فناوری اطلاعات است که تاکنون شش دوره آن از سال ۱۳۸۷ توسط پایگاه خبری وب سایت های ایران (وبنا) به همراه گروهی از فعالان و متخصصین حوزه وب در ایران برگزار گردیده است.
هدف اصلی از برگزاری جشنواره وب ایران٬ تشویق و توسعه تولید محتوا و خدمات منطبق بر فرهنگ ایرانی در فضای مجازی می باشد.

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

پرندگان ایران کاندید بهترین سایت علمی کشور در ششمین جشنواره وب ایران

دانشنامه پرندگان ایران کاندید بهترین سایت علمی کشور در ششمین جشنواره وب ایرانپرندگان ایران جز 5 کاندید نهایی در بخش بهترین سایت علمی قرار گرفته است.
جشنواره وب سایت های ایران از معتبرترین جشنواره های حوزه فناوری اطلاعات است که تاکنون شش دوره آن از سال ۱۳۸۷ توسط پایگاه خبری وب سایت های ایران (وبنا) به همراه گروهی از فعالان و متخصصین حوزه وب در ایران برگزار گردیده است.
هدف اصلی از برگزاری جشنواره وب ایران٬ تشویق و توسعه تولید محتوا و خدمات منطبق بر فرهنگ ایرانی در فضای مجازی می باشد.

پرندگان ایران سه سال متوالی به عنوان کاندید بهترین سایت علمی انتخاب می شود.


با سپاس
اکبر نعمتی

چاپ ایمیل

۲۷ شهریورماه؛ گردهمایی مدیران پژوهشی و پژوهشگران استان تهران

گردهمایی علمی "کیمیا" که به همت کانون علمی پژوهشگران در 27 شهریور ماه در شهر ری برگزار خواهد شد، می تواند گام بزرگی در زمینه توسعه رابطه پژوهشگران و نخبگان با بدنه مسئولین اجرایی کشور بردارد.

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران